Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kickstart applicaties in Microsoft Teams dankzij app templates

Door de pandemie zijn veel organisaties pragmatisch gestart met de inzet van Microsoft Teams om remote samenwerken mogelijk te maken. Met name het gebruik van samenwerkingsverbanden via Microsoft Teams (video)meetings en live-events worden veel toegepast. Maar Microsoft Teams biedt veel meer dan dat. Lees in deze blog over verdere mogelijkheden voor app implementaties in Microsoft Teams.

Microsoft ziet Microsoft Teams als een samenwerkingsplatform dat de gebruiker eenvoudig en snel toegang geeft tot data, collega’s en applicaties. We zien echter dat in organisaties nog steeds weinig gebruik wordt gemaakt van alle applicatiemogelijkheden die Microsoft Teams biedt. Ook worden applicaties nog vaak benaderd via de webbrowser en werken legacy applicaties veelal nog steeds met een eigen userinterface. App Templates kunnen hier de uitkomst bieden.

Wat is een app template?

Wat zijn App Templates? En hoe kunnen App Templates jouw organisatie helpen om méér uit Teams te halen?

De definitie van een App Template luidt volgens Microsoft als volgt:

App templates are production-ready apps for Microsoft Teams that are community-driven, open-source, and available on GitHub.

Door het aanbieden van App Templates biedt Microsoft de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met applicaties in Microsoft Teams. Op het moment van schrijven zijn er al 45 App Templates beschikbaar voor diverse scenario’s. Denk daarbij aan een registratietool voor bezoekers, een on-boarding applicatie voor nieuw personeel, of een applicatie die wekelijks twee willekeurige collega’s met elkaar in contact brengt.

Het grootste voordeel van een App Template is dat de investering in het ontwikkelwerk al gedaan is. Hierdoor wordt in een relatief korte tijd een applicatie beschikbaar gemaakt in Microsoft Teams. Het nadeel: de configuratiemogelijkheden zijn beperkt.

Hoe Implementeer ik een App Template in Microsoft Teams?

Als we onder de motorkap van een App Template kijken, zien we dat er diverse varianten van App Templates bestaan. Sommige App Templates zijn volledig gebaseerd op het Power Platform. Andere App Templates zijn weer beschikbaar gekomen uit Azure Resource Manager (ARM) Templates, inclusief alle benodigdheden om de applicatie in Azure te laten draaien.

Figuur 1: Wat kan een app template bevatten?

De implementatiewijze van de applicatie die je wilt uitrollen, is afhankelijk van de gekozen App Template variant. Power Platform varianten worden vaak rechtstreeks geïmplementeerd in de Microsoft 365 omgeving. Wil je een ARM Template implementeren? Dan dien je de applicatie met behulp van de ARM template, App registrations en Client Secrets beschikbaar te maken in de Azure omgeving van jouw organisatie.

Figuur 2: De ‘Deploy to Azure’-knop van een ARM Template

Nadat de applicatie is geïmplementeerd in je Microsoft 365 of Azure omgeving, wil je de applicatie natuurlijk ook meteen aanbieden aan je Microsoft Teams gebruikers. Daarvoor moet je eerst een deployment strategie kiezen:

  1. Sideloading toestaan en een package laten uploaden door de gebruiker.
    De gebruiker is zelf in staat om via Microsoft Teams een .zip package te implementeren, waarna de applicatie enkel beschikbaar wordt voor die gebruiker.
  2. De applicatie beschikbaar maken via de app catalog van de organisatie
    Een Microsoft Teams Service Admin implementeert de applicatie via het Microsoft Teams admin center en biedt deze aan in de app catalog.
  3. De applicatie implementeren in Teams admin center en uitrollen met een app setup policy
    Wil je de gebruikers ontzorgen? Dan bestaat de mogelijkheid om de applicatie te implementeren in het Teams admin center en deze via een app setup policy aan te bieden aan de Microsoft Teams clients van de gebruiker.

Nadat je de passende strategie hebt gekozen, dien je de applicatie package te prepareren. Dat doe je door het manifest.json bestand aan te passen naar de eisen van de App Template zelf en die van Microsoft Teams. Heb je daarbij hulp nodig, dan helpt de Microsoft Teams applicatie “App Studio”. Als de package voldoet aan alle eisen, dan wordt deze ingepakt als .zip folder om vervolgens geïmplementeerd te worden via de gekozen implementatiewijze.

Microsoft Teams App Templates gebruiken

Zoals je hebt gelezen, is het inzetten van Microsoft Teams App Templates redelijk laagdrempelig en snel te realiseren. Om hier functionele meerwaarde uit te halen, dient er wel een match zijn tussen datgene wat de business wil (het eisenpakket) en de specifieke functionaliteit die de App Template levert. Daarnaast mogen gebruikers niet te hard schrikken van eventuele Engelstalige applicaties.

Microsoft Teams App Templates zijn een (mogelijke) eerste stap om meer functionaliteiten aan te bieden in Microsoft Teams. Mocht je als organisatie echter meer willen, dan is de opstap naar maatwerk een logische gedachte. Het InSpark Business Apps Expert Team kan je hierbij zeker helpen.

Hulp nodig?

InSpark heeft veel ervaring met het uitrollen van apps op basis van App Templates in Microsoft Teams. Wij helpen je graag bij de App Template-gebaseerde applicatieontwikkeling! Neem contact op onder aan dit blog!