Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kent u die mop van de BRPreview?

Vandaag, 28 mei, stond al lange tijd in mijn agenda als een dag
om naartoe te leven. Niet vanwege een verjaardag of een
zoveel-jarig huwelijk, nee, vandaag zou in Utrecht de tweede grote
BRPreview plaatsvinden. Zou. 

Op de site van het programma modernisering GBA heeft u namelijk
kunnen lezen dat die niet doorgaat. Dat is jammer, maar wel
begrijpelijk. De eerste grote BRPreview, vorig jaar september, had
de tongen losgemaakt. Op die dag werd voor velen duidelijk wat er
nou bedoeld werd met de modernisering GBA. Er kwamen antwoorden op
prangende vragen: hoe ziet de modernisering eruit? Uit welke
onderdelen bestaat het programma?

No Show 
En ja, wanneer je als organisator zo’n succes hebt gehad
op die dag, dan wil je die met een volgende bijeenkomst
overtreffen. Maar hoe doe je dat? Je zorgt ervoor dat er gewoon
meer te zien is. Je laat zien dat er wederom vooruitgang geboekt
is. Maar wat als er eigenlijk niet zoveel te zien is?

Wordt er dan niet gebouwd aan die BRP, vraag je je misschien af.
Jawel hoor, natuurlijk wordt er gebouwd. Op zo’n dag kun je
inhoudelijk de leveringsberichten richting de afnemers laten zien,
maar dat is niet sexy. Laten zien dat een bericht via
Datadistributie aankomt bij de afnemer? Daar ben je ook gauw klaar
mee. Wat moet je dan doen? Dat weet ik ook niet. Daarom is het goed
dat de BRPreview vandaag niet doorgaat.

Gefaseerde invoering
In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer deed minister
Plasterk van Binnenlandse Zaken vorige week verslag van de
voortgang van de mGBA. Ik lees daarin dat er verschillende
onderzoeken zijn gestart, waaronder een onderzoek naar een
alternatief scenario om de kosten en de planning beheersbaar te
houden.

Laat ik daar nou wél een oplossing voor weten: een gefaseerde
invoering van de BRP op basis van LO-wijzigingen. Ik gooi hem d’r
maar in. Met kleine stappen behaal je grote resultaten.

Minister Plasterk, ik kom graag een keer bij u op de koffie!