Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Is jouw data veilig

Steeds meer bedrijven herzien de manier waarop ze hun werkplekken inrichten en data beschikbaar stellen. We zien een grote verschuiving van traditionele werkplekken naar flexibele en digitale werkplekken. Werknemers hebben bovendien steeds meer en vaker de behoefte om de werkzaamheden vanuit huis of een andere locatie dan kantoor uit te voeren. Hierdoor ontstaat de noodzaak om vanaf een andere locatie bedrijfskritische data te benaderen. Met het faciliteren van deze mogelijkheid ontstaan ook een aantal bedreigingen. Want in de tijd waarin data heel gevoelig ligt, is het een ware uitdaging om werknemers de flexibele toegang tot de data te verlenen die ze wensen zonder compromissen te sluiten op het vlak van veiligheid.

Toegang tot data is “gesloten tenzij”

Van oudsher zijn enterprises gesloten, toegang tot data is “gesloten tenzij”. De manier waarop de verantwoordelijkheden zijn opgezet binnen een IT afdeling reflecteren dit. Er is iemand verantwoordelijk voor security, access & entitlement, etc. Ergo, de organisatie is opgezet om malafide gebruikers te houden. Deze manier van werken gaat echter ten koste van de user experience en past niet in het kader van het nieuwe werken. Maar kan het ook anders? Kunnen we de cultuuromslag maken naar “open tenzij”? Maar hoe voorkomen we dan dat werknemers misbruik maken van de data of er nalatig mee omgaan? En hoe gaan we om met bedreigingen van buitenaf?

Data wordt een steeds groter doelwit

Data wordt een steeds groter doelwit, denk maar aan de opkomst van social engineering. Social engineering is een aanvalstechniek waarbij misbruik wordt gemaakt van menselijke eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen en hebzucht om vertrouwelijke data te verkrijgen of het slachtoffer een bepaalde handeling te laten verrichten. Waar de digitale werkplek volledig is aangesloten op de netwerkwereld, heeft connectiviteit de hoogste prioriteit. Dagelijkse beïnvloeding via de digitale weg is de norm. Denk aan de digitale nodes van menselijke netwerken die volledig zijn verbonden met het internet en haar talloze subnetten. Vanuit de juiste servers een direct lijntje met elke individu. Waarom is desinformatie zo razendsnel en werkt deze vorm van manipulatie? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie weerbaar wordt, zodat de bedrijfsgevoelige data beschermd blijft?

Concurrentievoordeel met de digitale werkplek

Het beschikbaar stellen van data in combinatie met de digitale werkplek brengt echter niet alleen bedreigingen met zich mee. In essentie draait het bij de digitale transformatie van de werkplek om het productiever maken van de werknemer. Niet alleen zorgt de snelle en flexibele infrastructuur ervoor dat werknemers effectiever en efficiënter kunnen werken, maar zorgt het ook voor een grotere werknemerstevredenheid. Werknemers hebben niet langer het gevoel tegengewerkt te worden door de technologie, maar juist geholpen te worden. En we weten allemaal dat blije medewerkers voor blije klanten zorgen.

De succesvolle digitale werkplek gaat verder dan datavoorziening

Het concurrentievoordeel van bedrijven is voor een groot deel afhankelijk van het vermogen van medewerkers om creatief met digitale technologieën om te gaan. Daarnaast kunnen ook tools zoals blockchain en AI ingezet worden om processen en werkzaamheden te optimaliseren en te digitaliseren. Hierdoor wordt de organisatie in staat gesteld om waardevolle data te benutten en wordt de kans op foute beslissingen geminimaliseerd. Ook wordenen repetitieve werkzaamheden geminimaliseerd, waardoor werknemers enkel bezig hoeven te zijn met hun kerntaken. 

The Future IT Workspace

Tijdens het congres The Future IT Workspace vertelt Bob van Luijt, SeMi Technologie, hoe je van een “ gesloten tenzij” cultuur de omslag kan maken naar een “open tenzij” cultuur en hoe je om kan gaan met de valkuilen die hierbij komen kijken. Senior Adviseur human Factor Andres Rutkens duikt in de wereld van social engineering: Hoe wordt de mens adaptief en weerbaar en hoe kan technologie daarin ondersteunen? Verder delen onder andere Schiphol en Nationale Nederlanden hun praktijkverhalen over de transformatie van hun digitale werkplekken. Benieuwd naar deze verhalen? Meld je aan voor het congres The Future IT Workspace op 12 november in Utrecht.