Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Interaction Model

Flexibel handelen met Sonic ESB

Deze whitepaper richt zich op het zevende punt van mediation: Het interactie model. De meeste code wordt geschreven om in de interactie te bemiddelen. Elke oplossing is er op gebaseerd om te bemiddelen tussen zaken. Er zijn vier modellen van interactie tussen de provider en de klant, te weten:

  • Request response
  • Fire and forget
  • PubSub
  • Bulk or batch processing

Met Sonic ESB zijn organisaties in staat om zonder het schrijven van nieuwe code zich aan te passen aan wat de producent of consument idealiter verlangt van de organisatie.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt wat mediation is en wat de toegevoegde waarde van Sonic ESB is.