Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hybrid Cloud versus Multi Cloud

In de gesprekken die ik met klanten heb komen steeds vaker Hybrid Cloud en Multi Cloud naar voren als mogelijke strategieën voor organisaties. In de praktijk blijkt het vaak niet duidelijk te zijn wat deze twee trends inhouden. In dit blog ga ik verder in op deze twee trends en adviseer ik waar u rekening mee moet houden bij het adopteren van een Hybrid Cloud strategie.

Leestijd: 6.10 minuten

Door Daniël Perrier, Innovation Strategist COMPAREX Nederland

Hybrid Cloud

We spreken over een Hybrid Cloud oplossing als er onderdelen van de infrastructuur in zowel een Private (cloud)omgeving en een Public (cloud)omgeving draaien. Er kan bijvoorbeeld een situatie zijn waarbij een organisatie een eigen datacenter heeft waarin de infrastructuur staat en beheerd wordt. Het kan ook zo zijn dat de infrastructuur bij een hostingpartij staat, maar het beheer wel zelf gevoerd wordt door de klant. Oftewel; de klant heeft een “private” cloud waarin zij zelf verantwoordelijk is voor het beheer.

Daarnaast hebben veel organisaties al een deel van de infrastructuur ondergebracht bij een Public Cloud provider zoals Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform of IBM Bluemix. Als er gebruik gemaakt wordt van zowel Private als Public, spreken we over een Hybrid Cloud.

Multi Cloud

Met de term Multi Cloud wordt bedoeld dat er gebruik wordt gemaakt van meerdere Public Cloud platformen. Bijvoorbeeld een organisatie die zowel Microsoft Azure als AWS gebruikt als platformen waarop de infrastructuur draait.

Het verschil tussen de twee strategieën is dus het al dan niet gebruik maken van een Private cloud die in verbinding staat met een Public Cloud. In de praktijk worden de twee benamingen vaak door elkaar gehaald.

Hybrid Cloud in de praktijk

In de praktijk hebben de meeste organisaties, die niet in de afgelopen vijf jaar gestart zijn, nog te maken hebben met enige vorm van “eigen” infrastructuur. Vaak zijn deze infrastructuren opgebouwd in de tijd dat Public Cloud nog geen goed alternatief was voor de vraagstukken die er destijds bestonden. Veel organisaties kijken op dit moment naar de Public Cloud, maar lopen vaak tegen dezelfde vragen en uitdagingen aan tijdens het bepalen van een juiste strategie:

  • Hoe bepaal ik welke Public Cloud provider voor mij de beste is?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik flexibel genoeg blijf om tussen platformen te kunnen switchen?
  • Hoe omarm ik alle voordelen van Public en Private Cloud?
  • Organisaties zijn vaak bang voor (vendor) lock-in op het moment dat ze kiezen voor een Public Cloud Provider; oftewel; Is er een EXIT-strategie vanuit de Public Cloud?
  • Hoe migreer ik mijn huidige workloads naar een Cloud platform, zonder al te grote impact op de dagelijkse bedrijfsvoering?

Doel versus middel

Een belangrijk aspect bij het bepalen van een strategie is het bepalen of Hybrid Cloud een doel of een middel is. Hiermee bedoel ik dat sommige organisaties niet all-in op een of meer Public Cloud(s) willen gaan. In dit geval is het doel dat er een Hybrid Cloud model gebouwd wordt, waartussen de organisatie zelf kan bepalen welke services waar draaien. Sommige services blijven intern, andere draaien in de Cloud. Op deze manier behoudt men de flexibiliteit om te kunnen up- en downscalen per workload in de Cloud. Verder beheren organisaties de mogelijkheid om zelf te bepalen welke onderdelen van de infrastructuur naar de Cloud worden gebracht.

Hybrid Cloud kan echter ook een middel zijn, waarmee de transitie ingezet wordt richting een of meer Public Clouds. Het hybrid model stelt organisaties in staat om workloads gefaseerd naar de Public Cloud te brengen, zonder al teveel disruptie in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit is vooral interessant voor grotere organisaties die niet direct over kunnen stappen op een Public Cloud.

Ontwikkelingen Private Cloud

We zien binnen de Private Cloud markt vooral ontwikkeling plaatsvinden richting Hybrid Cloudmodellen. De grote partijen in de Private markt (VMware, Microsoft Hyper-V, Openstack, etc.) zetten allemaal in op platformen waarmee Public aan Private gekoppeld kan worden. Een mooi voorbeeld daarvan is het partnership dat VMware heeft met IBM Bluemix en AWS. Met de technologie van VMware is het mogelijk om eenvoudig één logisch datacenter te creëren tussen je Private en Public Cloud.

Met deze strategische samenwerking proberen beide vendoren een migratie naar de Public Cloud te vereenvoudigen en de drempel voor klanten te verlagen.

Microsoft zet in op Windows Azure stack, wat een vergelijkbaar product is. Ook Microsoft is in een afrondende fase met het opleveren van de oplossing. Het grote verschil tussen VMware Cloud en Microsoft Azure Stack, is dat VMware meerdere partners ondersteund, zowel hosters als publieke cloudproviders. Vooralsnog is de oplossing van Microsoft alleen compatible met Azure en hosters die een Azure stack implementatie hebben.

Uitdaging adoptie Hybrid Cloud

De grote spelers in de Public Cloud markt bieden allemaal de mogelijkheid om een hybrid model op te zetten. Het grootste technische obstakel is vaak de netwerklaag. Veelal zijn private netwerken niet direct geschikt om aan te sluiten aan een Public Cloud. In de praktijk is de eerste stap vaak dat er een directe verbinding (ook wel Direct Connect) wordt gelegd tussen het netwerk van de organisatie en de Public Cloud provider. Dit is vooral om het beheer eenvoudiger te maken, maar ook om de kosten te drukken, omdat de kosten vanaf de Cloud naar private datacentra vaak relatief hoog zijn.

Daarnaast moet er goed worden nagedacht over het inrichten van (nieuwe) beheerstructuren in de nieuwe situatie. Met de introductie van een Public Cloud worden er regelmatig diensten afgenomen en niet persé capaciteit. Dit vergt vaak een verandering in de verantwoordelijkheden voor afdelingen en mensen. Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat er een concrete roadmap ligt hoe men de Public Cloud wilt gaan adopteren. Het (na)bouwen van de huidige infrastructuur op een Public Cloud is niet een juiste strategie, men moet de voordelen van de platformen zo goed mogelijk dienen te benutten; alleen dan heeft de inzet van een Public Cloudplatform zin.

Public Cloud in combinatie met Multi Cloudstrategie

Een Hybride Cloudoplossing kan ook een perfecte manier zijn om een Multi Cloudstrategie te gaan omarmen. Het adopteren van een publieke Cloud brengt vaak het gevaar met zich mee van zogenaamde lock-in. Hierdoor wordt het moeilijker om andere providers te gaan gebruiken en dit wordt vaak als een grote uitdaging ervaren.

Door de adoptie van een Hybrid Cloudmodel in combinatie met een Multi Cloudstrategie, bestaat deze uitdaging niet meer. Doordat de services en workloads via het Hybride Cloudplatform gemigreerd kunnen worden, ontstaat er een mogelijkheid om volledige vrijheid te hebben.

Impact op licentiepositie

Het adopteren van een Hybrid Cloudstrategie heeft vaak ook impact op de licentiepostie van organisaties. Het is belangrijk om dit vooraf goed door te rekenen en, mede op basis hiervan, een juiste strategie te bepalen. Een belangrijke vraag die u zichzelf moet stellen is of het licentiemodel van de applicatie of services die u naar de Cloud wilt brengen het toestaat dit zonder consequenties of incompliance te doen.

COMPAREX

Persoonlijk ben ik van mening dat Hybrid Cloud (als doel en als middel) de komende jaren de boventoon gaat voeren in de meeste organisaties. Er wordt enorm hard ontwikkeld op de Public platformen waardoor organisaties hierop willen (en moeten) meeliften. Tegelijkertijd kunnen organisaties niet direct volledig overgaan op de Public platformen omdat men vaak nog met legacy systemen zit en er terecht ook kritisch gekeken wordt naar de nadelen die Public Cloud kan hebben.

Bij COMPAREX zetten we daarom ook in op Hybrid Cloudoplossingen, zodat onze consultants een goed en gedegen advies kunnen geven over een digitale transformatie richting Hybrid of Public Cloud. Dit kan technisch advies zijn, maar uiteraard ook advies over keuzes die u kunt maken tussen de verschillende Public Cloudaanbieders en wat de impact is op uw licentiepositie.

Wilt u graag een keer sparren over uw Cloudstrategie? Neem dan contact op met mij. Ik kom graag met u in contact over dit onderwerp.