Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Human Resource Management beleid verbeteren

HRM structureel verbeteren met een stappenplan

Een Human Resource Management (HRM) beleid dat niet meekomt met bedrijfsdoelstellingen en waarvan niet duidelijk is wat de opbrengst is, kost geld en levert problemen op. Goede HRM kan echter een grote positieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat en de performance van het personeel. Het meten van deze resultaten, de opbrengsten en de dienstverlening, heeft in veel gevallen nog niet de hoogste prioriteit en vindt niet structureel plaats.

Human Resource Management moet meetbaar en transparant zijn

Als HRM-afdelingen hun meerwaarde aan willen tonen, dan zullen zij voor een meetbaar en transparant HRM-beleid moeten zorgen. Daarbij moeten de HRM-processen aansluiten bij de organisatiestrategie.

Structureel verbeteren met een passend HRM beleid 

In deze whitepaper wordt een stappenplan gegeven om de HRM-afdeling structureel te verbeteren met gebruik van processen. De verschillende stappen worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. 

  1. Bepaal de HR-strategie
  2. Maak een HRM-plan
  3. Inzet HRM-instrumenten
  4. Beschrijf de HRM-processen

In 8 stappen een HRM beleid

Bent u benieuwd naar de volgende 4 stappen? Deze leest u in het uitgebreide whitepaper. Daarin worden alle 8 stappen op weg naar het formuleren naar een passend HRM beleid voor uw organisatie uitgebreid toegelicht. Download de complete whitepaper hier.