Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

HR-processen voor verzuim die voldoen aan de wet

Leeft uw organisatie Wet poortwachter na bij verzuim?

Wie medewerkers in dienst heeft krijgt vroeg of laat te maken met verzuim. De meeste mensen kunnen na een paar dagen gewoon weer aan het werk. Maar als het ziekteverzuim langer duurt, moet u zich er als werkgever samen met de zieke medewerker voor inzetten om die zo snel mogelijk weer verantwoord te laten terugkeren op de werkvloer. Deze plicht is vastgelegd in de Wet poortwachter.

Wat houdt Wet poortwachter in?

Om dit doel te bereiken, eist deze wet een aantal dingen van u en de verzuimende werknemer. Ook zijn de rechten voor beide partijen vastgelegd in Wet poortwachter. Het maken van een probleemanalyse en opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie zijn voorbeelden van de verplichtingen die deze wet voorschrijft. Er zijn verschillende instanties die u hierbij kunnen helpen. Meer informatie daarover vindt u in de uitgebreide procesbeschrijving '3 HR-processen Wet poortwachter' onder de downloadknop.

3 soorten re-integratie activiteiten

In dit plan van aanpak moet ook worden vastgelegd of er re-integratie activiteiten nodig zijn. De arbodienst doet een voorstel, maar u moet ook samen met de werknemer bespreken welke hulp die nodig heeft. De wet noemt 3 verschillende soorten re-integratieactiviteiten:

  1. (Tijdelijke) aanpassingen in het werk
  2. Activiteiten die nodig zijn om terugkeer te ondersteunen
  3. Activiteiten om te begeleiden naar ander werk

Bij aanpassingen in het werk moet u denken aan een verandering van het takenpakket, maar ook bijvoorbeeld een andere bureaustoel om rugklachten te verhelpen. Onder activiteiten die nodig zijn om de terugkeer op het werk mogelijk te maken vallen therapieën als fysiotherapie, psychische behandeling van stressklachten of praktische training zoals timemanagement. Bij begeleiding naar ander werk kunt u denken aan consulten bij een job-coach.

Leeft uw organisatie Wet poortwachter na bij verzuim?

Hoe lang bent u als werkgever verantwoordelijk voor een langdurig zieke medewerker? Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van medische informatie? Het antwoord op deze vragen en meer leest u in deze uitgebreide procesbeschrijving. Download deze direct en zorg dat uw HR-managers de wettelijke verplichtingen nakomen.