Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe werkt ICT-conflictpreventie?

ICT-conflictpreventie bij een juridisch geschil

Waar mensen en organisaties samenwerken, kunnen meningsverschillen, irritaties, persoonlijke onenigheid en zelfs juridische geschillen ontstaan. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de samenwerking in ICT projecten. Conflicten en dreigende conflicten die niet onder controle gehouden kunnen worden, kunnen uit de hand lopen en zelfs tot bepaalde vervelende situaties leiden. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dit lijkt een open deur, maar tot voor kort waren in de ICT nauwelijks voorzieningen om dit soort irritaties te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van ICT-conflictpreventie?
Enkele voordelen van ICT-Conflictpreventie zijn:

  • Vroegtijdige oplossing voor onenigheid, irritaties en conflicten.
  • Voorkoming van escalatie, verharding, polarisatie en confrontatie.
  • Niet-juridische (relatie besparende) oplossingen.
  • Benutten van positieve effecten van conflicten.

Toepassingsgebieden
Bij ICT conflictpreventie kan onderscheid gemaakt worden tussen twee toepassingsgebieden:

  1. De moderator die partijen helpt bij het opstarten en plannen van een ICT project en de daaropvolgende onderhandelingen.
  2. De moderator die partijen (na afronding van de onderhandelingen) terzijde staat bij ontwerp, bouw, test en implementatie.

Natuurlijk kunnen deze twee toepassingsgebieden ook in elkaar overlopen. Wilt u meer te weten komen over deze toepassingsgebieden? Download dan de volledige whitepaper.

ICT-conflictpreventie streeft er naar om irritaties, fricties en dreigende conflicten in een vroegtijdig stadium van het project te onderkennen, aan te pakken en mogelijke escalatie te voorkomen.

Download de whitepaper
Download nu geheel vrijblijvend de whitepaper ‘Hoe werkt ICT-conflictpreventie’ en lees meer over de pilots, de twee toepassingsgebieden en het reglement.

 

Download de whitepaper
Download