Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe lost u een ICT conflict op?

Conflictmanagement bij ICT geschillen

Wat is conflictmanagement? In dit document verstaan we onder conflictmanagement een aantal instrumenten die kunnen worden ingezet naarmate het geschil verder uit de hand is gelopen. Een kenmerk hiervan is dat er steeds minder controle is over de oplossing van de conflictuitkomst naar mate het conflict erger wordt. Een ander kenmerk hiervan is dat de kosten die hier aan verbonden zijn, steeds hoger worden. Hoe langer het geschil blijft doorzeuren, hoe groter de schade en hoe moeilijker het is om het probleem samen op te lossen.

Geschillen tussen ICT-leveranciers onderling en tussen leveranciers en hun klanten zijn meestal anders dan die tussen buren of consument en winkelier. Er is bij ICT-geschillen vaak sprake van een langdurig binding tussen partijen. Een rechtszaak is dan over het algemeen niet goed voor de relatie. 

Deze whitepaper over ICT Conflictmanagement behandelt daarom een aantal buitengerechtelijke instrumenten die kunnen worden ingezet wanneer het conflict verder is geëscaleerd. De volgende instrumenten komen in deze whitepaper aan bod:

 • Conflictpreventie

  • Advies bij onderhandelingen
  • Procesbegeleiding bij implementaties e.d.
  • Monitoring bij uitvoering van vaststellingsovereenkomsten
 • Conflictanalyse

  • Deskundigenonderzoek en –bericht (onderzoekt het probleem)
  • Niet bindend advies (stelt oplossingsmogelijkheden voor)
 • Conflictbemiddeling

  • Mediation
 • Conflictbeslechting

  • Bindend Advies
  • Arbitrage in Kort Geding
  • Arbitrage

Lees in deze whitepaper meer over de bovenstaande instrumenten en de escalatieladder. Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper “Conflictmanagement bij ICT geschillen”.

 

Download de whitepaper
Download