Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het Business Intelligence Competence Centre

Problemen rondom Business Intelligence beter aanpakken met een BICC

Een aantal jaar geleden werd door Gartner het begrip Business Intelligence Competence Centre (BICC) geïntroduceerd. Door het inrichten van een BICC in de organisatie kunnen problemen rondom Business Intelligence sneller, doelgerichter en proactiever worden aangepakt. Bovendien wordt door BICC het gebruik van BI dwars door de organisatie heen bevordert.

Een virtueel BICC verstoort de bestaande organisatiestructuur minder dan een centraal BICC. Bestaande rapportagelijnen blijven bij een virtueel BICC namelijk ongewijzigd. Bij een centraal BICC rapporteren medewerkers direct aan een BICC-manager.

De onderstaande thema’s met betrekking tot het inrichten van een BICC komen aan de orde in de whitepaper:

  • De expertises
  • De beste plek
  • Veranderingen
  • Centraal BICC
  • Virtueel BICC
  • Zwart- Wit keuze of toch niet?
  • Wie betaalt er?
  • Vervolgstappen

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt met welke zaken rekening gehouden dienen te worden bij het inrichten van een Business Intelligence Competence Centre (BICC). Daarnaast worden de verschillen tussen een centraal BICC en een virtueel BICC behandeld.