Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gestandaardiseerd maatwerk hoeft niet duur te zijn

Een standaard product kiezen of een maatwerk product laten maken?

Gestandaardiseerd maatwerk is een combinatie van standaard producten en maatwerk. De standaarden komen op verschillende punten terug: in een standaard ontwikkelproces, het gebruik van standaard methoden en het gebruik van standaard modules. Het gebruik van de standaarden op deze punten geeft het resultaat een voorspelbare kwaliteit en zorgt ervoor dat het ontwikkelproces gecontroleerd verloopt.

Het gestandaardiseerd ontwikkelproces omvat zeven fasen die iteratief doorlopen kunnen worden:

  1. Plan van eisen
  2. Offerte/Plan van aanpak
  3. Ontwerp
  4. Ontwikkeling
  5. Test
  6. Implementatie
  7. Beheer

Het gebruik van een standaard ontwikkelproces en standaard methoden zijn voornamelijk gericht op het deel van de software dat op maat wordt ontwikkeld. Bij gestandaardiseerd maatwerk is er veel winst te behalen door het gebruik maken van standaard modules.

Download whitepaper
Download gratis de volledige whitepaper “gestandaardiseerd maatwerk hoeft niet duur te zijn” waarin de zeven bovenstaande stappen verder uiteen worden gezet. Verder gaat de paper verder in op Unified Modeling Language, Cloud Computing  en XML.