Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Facilitair georiënteerde infrastructuur bij Altrecht

Nieuwe spelregels stellen nieuwe eisen aan ICT

De zorgsector is continu in beweging, onder meer doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt. Die dynamiek vraagt niet alleen veel van behandelaars, verzorgend en verplegend personeel, maar ook van alle ondersteunende afdelingen in zorginstellingen, waaronder de ICT-afdeling.

In dit artikel vertelt Dieter van Grinsven van Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg, over de modernisering van de ICT-infrastructuur. De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving in de zorg, waren voor Altrecht aanleiding om over te stappen op een facilitair georiënteerde infrastructuur.

ICT aanpassen aan nieuwe eisen

Altrecht is een organisatie in Utrecht die specialistische hulpverlening biedt aan personen met psychische problemen en tevens kennisinstituut is op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Altrecht heeft een lange historie, die teruggaat tot 1461. Het oude ‘dolhuis’ is uitgegroeid tot een innovatieve en betrokken organisatie met zo’n 2800 werknemers, die nog steeds groeiende is.

Dieter van Grinsven, projectmanager bij de afdeling Automatisering, geeft aan dat de afdeling een hectische periode achter de rug heeft. De ICT-infrastructuur en de informatievoorziening moesten aangepast worden vanwege de nieuwe financieringsvorm van de geboden zorg. Vanaf 1 januari 2008 vinden declaraties direct plaats aan zorgverzekeraars, terwijl voorheen geput werd uit AWBZ-budgetten. Een hele uitdaging, vooral ook omdat Altrecht 135 locaties heeft die gebruikmaken van ICT.

Altrecht moderniseert met facilitair georiënteerde infrastructuur

Altrecht heeft besloten om de ICT-infrastructuur verder te moderniseren, met als doel flexibiliteit, kwaliteit en efficiency te kunnen bieden en te voldoen aan de NEN 7510-norm. Het project bestond uit de volgende onderdelen:

  • Centralisatie van desktop en applicaties
  • Introductie van Server Based Computing
  • Gebruik van Thin-Client configutaties voor de werkplekken

Lees verder over de aanpak van dit project door Altrecht en welke resultaten er behaald zijn, onder meer op verbeterde kwaliteit voor gebruikers.

 

Download de whitepaper
Download