Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Event-Driven SOA: A Better Way to SOA

ESB essentieel voor SOA op de lange termijn

Experts zijn het er over eens dat Service-Oriented Architecture (SOA) de juist aanpak voor de implementatie van de architectuur voor organisaties is. Veel organisaties zijn al op weg richting een SOA oplossing. De vraag die men echter kan stellen is: “Is de huidige aanpak de juiste SOA aanpak voor de langer termijn?”

SOA en Event Processing zijn beide nodig om tot geoptimaliseerde bedrijfsprocessen te komen. Wanneer ze worden gecombineerd kunnen ze een zeer grote waarde vertegenwoordigen.

Complex Event Processing (CEP) is een nieuwe technologie voor het destilleren van informatie messagebased systems. Een Complex Event Processing (CEP) systeem geeft organisaties de mogelijkheid om gedistribueerde business events te verwerken en kansen en bedreigingen te identificeren.

Lees de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt wat het voordeel is van de combinatie van een SOA oplossing en Event Processing. Daarnaast wordt Complex Event Processing (CEP) behandeld.