Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Elke zorgorganisatie is een onderwijsinstelling

Digitalisering leidt in de zorg tot meer efficiency, minder kostenstijging en meer patiëntgerichtheid. Dat is fijn voor de organisaties en patiënten. Maar hoe zit het intussen met de zorgverleners? Hoe gaan die om met al die nieuwe technologie? Worden zij wel voldoende meegenomen in de digitalisering?

Zorg en ict vormen inmiddels een prima huwelijk. E-health in Nederland doet het redelijk goed volgens de laatste eHealth-monitor. Processen worden efficiënter en transparanter, er zijn steeds meer online diensten en langzaam maar zeker maakt papier in de zorg plaats voor elektronische communicatie en dossiervorming. Maar uit de eHealth-monitor 2016 blijkt ook dat een grote groep zorgverleners vindt dat ze onvoldoende betrokken worden bij de introductie van nieuwe ict-mogelijkheden en dat zij daarin onvoldoende ondersteuning krijgen.

Opletten en erbij blijven

Kinderen leren op school 21e eeuwse vaardigheden of 21st century skills. Dat is nodig omdat de maatschappij door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving verandert. De vaardigheden of competenties die leerlingen worden bijgebracht zijn onder meer problemen oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en – met een mooi Nederlands begrip – computational thinking.

In het onderwijs maakt de digitale transformatie deel uit van het curriculum. Maar je kunt na school niet stoppen met leren. Bedrijven en instellingen moeten onderwijs omarmen in hun dagelijkse praktijk. Elke organisatie is ook een opleidingscentrum. Medewerkers moeten namelijk de digitale transformatie snappen en continu nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren om bij te blijven. Dat idee is al aardig ingeburgerd in het bedrijfsleven, maar in de zorg veel minder. Dat is een van de oorzaken dat digitalisering in die sector wat achterblijft. Dat is jammer, want juist in de zorg liggen er (nog) prachtige kansen om met ict om kosten te besparen, efficiency en transparantie te vergroten, flexibeler en mobieler te werken en patiënten en cliënten meer regie over de zorg te geven.

Een leven lang leren

Dat vraagt enerzijds iets van de zorgverleners. Die moeten bereid zijn om technologie te omarmen in hun dagelijkse praktijk. Soms gaan zorgverleners nog wel eens met de hakken in het zand bij de introductie van een nieuw systeem. Het gevoel is dat er een tegenstelling is tussen technologie en handen aan het bed. Die is er niet, beide zijn noodzakelijk in de zorg. Maar het vraagt vooral iets van de zorginstellingen. Die moeten hun medewerkers meenemen in alle digitale ontwikkelingen. Zorg dat ze direct goed uit de voeten kunnen met dat nieuwe systeem en laat ze ervaren welke voordelen het voor hun dagelijkse werk oplevert. Creëer een lerende omgeving waar medewerkers steeds hun vakkennis en vaardigheden kunnen verbeteren en kunnen meegroeien met de digitale ontwikkelingen. We leren een leven lang en dat maakt het leven en werken alleen maar interessanter en leuker.

Deze blog is ook verschenen op Skipr