Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Eenvoudig hergebruiken van gegevens middels het samenstellingsveld

In een iWRITER-sjabloon is het mogelijk om middels een samenstellingsveld gegevens te combineren of berekeningen uit te voeren. Gegevens die via vraag- of vaste velden uit een sjabloon zijn ingevoerd worden hergebruikt. Daarmee bespaart de gebruiker veel tijd bij het opstellen van documenten. De gebruiker hoeft immers niet dezelfde gegevens opnieuw in te vullen. Hieronder volgen enkele toepassingen waarbij het samenstellingsveld uitkomst biedt.

Hetzelfde gegeven in een andere opmaak
Een eenvoudige toepassing van een samenstellingsveld is, deze te laten verwijzen naar een ander vraagveld uit een sjabloon. Op deze manier kunnen dezelfde gegevens in een andere opmaak terugkomen in de sjabloon. Neem een voorvoegsel: als een voorvoegsel in de volledige naam wordt gebruikt, dan schrijf je het met kleine letter (E. van Wijngaarden). Als een voorvoegsel in de aanhef wordt gebruikt, dan schrijf je het met een hoofdletter (Geachte mevrouw Van Wijngaarden). Om te voorkomen dat de gebruiker twee keer hetzelfde gegeven invult, maakt de designer van de sjabloon gebruik van een tweede, verborgen veld.

blog_samenstellingsveld1

Gegevens combineren
Een samenstellingsveld kan worden gebruikt om meerdere tekstvelden met elkaar te combineren tot één veld. Bijvoorbeeld om metadata weg te schrijven. Zo kun je het adres, bestaande uit huisnummer, postcode en plaats als één waarde samenstellen. In het samenstellingsveld kunnen, naast de verwijzing naar andere velden uit de sjabloon, ook tekens en tekst worden gebruikt.

blog samenstellingsveld 2

Berekeningen maken middels een samenstellingsveld
Met een samenstellingsveld kunnen berekeningen worden uitgevoerd. Als je de prijs per stuk en het aantal stuks weet, rekent het samenstellingsveld het totaalbedrag uit. Voor die berekening zijn drie vraagvelden nodig: de prijs (valuta), het aantal (numeriek) en het bedrag (valuta). In het samenstellingsveld wordt dan de prijs maal het aantal stuks berekend.

blog samenstellingsveld 3

Op eenzelfde manier is het bedrag inclusief en exclusief btw te berekenen. En als het btw-percentage een vast gegevens is, dan is dat getal eenvoudig in de samenstelling in te vullen. Is het btw-percentage een variabel gegeven? Geen probleem. Dan maak je er een vraagveld van. Het samenstellingsveld komt er dan als volgt uit te zien:

  • Variant 1: 1,21*[Bedrag]
  • Variant 2: [Bedrag]*[BTWpercentage]+[Bedrag]

Datumvelden in samenstellingen
Naast samenstellingen van getallen (numeriek, valuta en percentages) kan een designer ook een samenstelling maken met datumvelden. Een datum kan zowel in de vorm van lange datumnotatie (donderdag 25 december 2014) als een verkorte notatie (25-12-2014) in de sjabloon worden getoond.

Zelfs rekenen met datums is mogelijk. De uitkomst van de berekening is een getal in dagen. Zo kan een uiterste reactiedatum worden berekend op basis van de begindatum en een termijn in dagen.
Wil je de leeftijd uitrekenen? Dan levert de samenstelling [Vandaag]-[Geboortedatum] een getal in dagen op. Deel dat getal door 365 en je hebt de leeftijd.

Lijsten in samenstellingen
In iWRITER wordt ook veel gebruik gemaakt van velden die lijsten bevatten. Je kon al berekeningen maken met numerieke lijsten en sinds kort ook met tekstlijsten (tekst meerdere regels). Voor een gebruiker is het immers gemakkelijker te kiezen tussen ‘ja’ en ‘nee’ dan tussen ‘0’ en ‘1’. Indien men voor ‘ja’ kiest, dan wordt er een bedrag in rekening gebracht. Bij een nee-antwoord gebeurt er niets.

blog samenstelling 4

Een lijst kan alleen in een samenstelling worden gebruikt als er één unieke waarde wordt geselecteerd. iWRITER rekent dus met één waarde. Mocht de lijst uit meerdere opties bestaan, zoals bij keuzevakjes, dan kan de lijst niet geselecteerd worden in een samenstellingsveld.

Conclusie
Een samenstellingsveld is niets anders dan een koppeling van vraag- of vaste velden in een sjabloon. Deze koppeling heeft als voordeel dat een gebruiker niet meerdere keren hetzelfde gegeven hoeft in te vullen en dus tijd bespaart. De gegevens die via een veld zijn ingevoerd, worden hergebruikt: in een andere opmaak, in een combinatie van velden of om een berekening te maken. Behalve de lijst met keuzevakjes, kunnen alle soorten vraagvelden in een samenstelling worden gebruikt.