Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Een vorm van alternatieve geschillen beslechtering

Hoe Werkt ICT Bindend Advies?

De oorspronkelijke afkomst van bindend advies is vanuit de bouwsector. Hier werd het vooral toegepast in gevallen waarbij de opdrachtgever niet tevreden was over de werkzaamheden van zijn aannemer. Vandaag de dag wordt bindend advies ook veel gebruikt in de IT-sector en vaak door geschillencommissies in het geval van consumentenzaken.

Bindend advies is een vorm van alternatieve geschillen beslechting of ook wel Alternative Dispute Resolution (ADR). Bij bindend advies wordt een geschil tussen één of meerdere partijen opgelost door één (of een commissie van meerdere) onpartijdige derde(n). Deze derde(n) is geen lid van de rechterlijke macht, maar doet wel een beslissende uitspraak. Middels een vaststellingsovereenkomst komen beide partijen vooraf vrijwillig overeen dat deze uitspraak voor hen bindend zal zijn.

Het woord advies is in deze context wel een beetje misleidend, in feite gaat het om een beslissing. Aan de andere kant, er is geen sprake van een vonnis, dit kan alleen door een rechter of arbiter toegewezen worden.

Wel of niet kiezen voor bindend advies?
Als partijen een conflict hebben over een betrekkelijk klein bedrag, is het bindend advies een goed alternatief ten opzichte van een procedure bij de rechter. Een bindend adviesprocedure is een stuk goedkoper dan arbitrage of een rechterlijke procedure. In het kort nog even een paar punten op een rij:

Kies voor bindend advies als:

  • Er is geen behoefte aan juridisch geschoolde adviseurs en aan een formele rechtsgang zoals bij arbitrage.
  • Voor geïsoleerde deelproblemen.
  • Beslechting door een ICT deskundige is gewenst.

Wanneer kiest u niet voor bindend advies?

  • Geen executoriale titel (dus geen deurwaarder in te schakelen).
  • Bij omvangrijke geschillen.
  • Wanneer een goede juridische onderbouwing wordt gewenst.

Download het artikel
Wilt u meer te weten komen over ICT binden advies? Lees in dit artikel meer over hoe men te werk gaat bij bindend advies en de vormgeving van een bindend advies.

 

Download de whitepaper
Download