Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Een verandertraject doorvoeren in 6 stappen

Succesvol een nieuw werkproces communiceren en borgen

Communicatiemiddelen zijn van groot belang voor zorgorganisaties. Communicatiemiddelen bepalen mede de manier waarop we samenwerken en hoe de organisatie met de buitenwereld in contact staat. Zij dragen bij aan het realiseren van doelstellingen en bij het bewaken van de visie van de zorgorganisatie. Goede communicatiemiddelen en ICT zijn echter niet genoeg. Het succes hangt af van de bereidheid van de gebruikers om de middelen op een goede manier moeten gebruiken en op de voorgenomen wijze gaan samenwerken. Om dat te bereiken, is een gedegen verandertraject onontbeerlijk. 

3 factoren die van invloed zijn op de veranderbereidheid

Om de bereidheid te vergroten moet de gebruiker tijdig en op verschillende manieren worden betrokken bij veranderingen in het werkproces. Veranderbereidheid van mensen wordt bepaald door 3 componenten:

  • De cognitieve component
  • De affectieve component
  • De conatieve component

In 6 stappen een succesvol verandertraject

Deze whitepaper geeft inzicht in 6 stappen die cruciaal zijn voor het laten slagen van een verandertraject binnen zorgorganisaties. Door deze stappen te volgen kan een werkproces in de organisatie geborgd worden. In het 6 stappenplan komen de 3 bovenstaande componenten naar voren. De eerste 2 stappen zijn:

  1. Identificeren van de attitude van de gebruiker
  2. Het ontwerpen van het communicatieconcept en beleid

Bent u benieuwd naar de overige 4 stappen? U leest ze allemaal in het whitepaper onder de downloadknop.  

Op naar een nieuwe manier van samenwerken

De bereidheid van gebruikers is bepalend voor het slagen van een verandertraject. Bij verandering van werkprocessen is een positieve houding van medewerkers en gebruikers van groot belang. In deze whitepaper wordt een stappenplan uiteengezet, die kan helpen bij het communiceren en borgen van een nieuw werkproces.

 

Download de whitepaper
Download