Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Een veranderende rol voor IT in Business Intelligence

Van top-down naar self-service

Business Intelligence (BI) is eigenlijk altijd een IT-aangelegenheid geweest. Dit was nodig om data te centraliseren en rationaliseren, maar ging vaak ten koste van de zakelijke flexibiliteit. Met selfservice BI winnen bedrijven weer aan wendbaarheid, maar moet er een nieuwe balans worden gevonden in de fundamenten van BI. In deze whitepaper lees je hoe.

People, Process & Platform

Business Intelligence was als vanouds het ontwikkelen van eenduidige en gecentraliseerde waarheidsbevinding in een onderneming. De prioriteit lag hierbij primair bij het bouwen van een kwalitatief hoogwaardig datasysteem, gevolgd door de governance processen en als laatste de gebruiker. Maar door gebrekkige samenwerking tussen IT en datagebruikers tijdens projectontwikkeling was het eindresultaat vaak ondermaats. Business requirements werden niet goed vertaald naar technische eisen; waren onvolledig, onnauwkeurig of niet langer relevant door veranderingen in het ontwikkelproces. Analytici en zakelijke gebruikers haakten af, waarna de hoge investeringen in datasystemen een verspilling van middelen bleken.

Met selfservice wordt de volgorde omgedraaid. De mens staat centraal in het BI-model, waarbij gebruikers relatief vrijelijk bedrijfsdata kunnen onderzoeken dat IT als vertrouwd en veilig heeft bevonden. Samenwerking tussen IT en zakelijke gebruikers is hierbij cruciaal voor succes, omdat eerstgenoemde verstand heeft van data management en de gebruiker de data het beste kan interpreteren en toepassen.

Een nieuw evenwicht

Maar deze nieuwe oriëntatie brengt veel uitdagingen mee voor het proces, waar de grootste cultuuromslag moet plaatsvinden. Toegang tot data is altijd beperkt gebleven tot een kleine groep technische specialisten. Het succes van dataverzameling en -verwerking werd veelal gemeten aan de hand van ETL (Extraction, Transformation, Load) en niet het bedrijfsresultaat of -impact. Een succesvol BI programma dat meegaat met de tijd moet daarom zowel beheersing voor IT kunnen bieden, als autonomie en flexibiliteit voor eindgebruikers.

Met deze delicate balans moet het analytics platform opnieuw worden ingericht, waarbij selfservice voor de gebruiker de ruimte krijgt binnen de juiste parameters van governance en beveiliging. In deze whitepaper kan je lezen wat daar voor nodig is.

 

Download de whitepaper
Download