Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Een management buy-out

Stappenplannen voor uw management buy-out

Een management buy-out is de aankoop van een onderneming door het zittende management. De financiering gebeurt doorgaans door bank(en) en investeringsmaatschappij(en).

Proactieve en reactieve management buy-out

Als het management zelf het initiatief neemt, spreken we van een proactieve management buy-out. In dat geval onderhandelt het management met de eigenaren van de onderneming en arrangeert zelf de benodigde financiering.

Indien de eigenaren het initiatief tot verkoop nemen en de onderneming wordt gekocht door een investeringsmaatschappij die wenst dat het management mee investeert, dan is sprake van een reactieve management buy-out. Dit is meestal het geval bij grotere ondernemingen.

Klik op de downloadknop voor de stappenplannen voor deze twee vormen van management buy-out. Met deze informatie bij de hand vergeet u niets en legt u alles op de juiste manier vast.