Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Duurzaam Documentbeheer

Het belang van groen ondernemen

Er zijn in heel Europa veel verschillen te merken op het gebied van documentbeheer en duurzaamheidstargets. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Meer accuratesse nodig bij het meten van vooruitgang door duurzaamheidstargets
  • Gedecentraliseerde benadering tot documentbeheer resulteert in gemiste mogelijkheden.
  • Organisatorisch gedrag ten opzichte van documentduurzaamheid varieert door heel Europa.

Documentbeheer
Documentbeheer is de wijze waarop een organisatie zakelijke documenten beheert. Dit is het effectief beheer van de kosten, technologie,  duurzaamheid en veiligheid van documenten in de totale bedrijfsvoering.

In deze whitepaper wordt onderzocht hoe Europese bedrijfsleiders duurzaamheid beheren binnen de specifieke context van documentbeheer en hoe het past in de huidige economische en  technologische agenda.

De whitepaper
Lees in de whitepaper “Duurzaam documentbeheer” meer over de bovenstaande bevindingen. Daarnaast gaat de whitepaper dieper in op de begrippen documentbeheer en duurzaamheid.

 

Download de whitepaper
Download