Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Doorontwikkeling van gemeentelijke samenwerking: deel 1

Van samenwerken naar samen werken

Gemeentelijk samenwerking is niet nieuw voor de meeste gemeenten. In de vorige eeuw bleef samenwerking vooral beperkt tot ‘bestuurlijk overleg’ in regio’s. Deze overleggen vonden plaats langs de lijn van de bestuurlijke portefeuilles. Bekende portefeuilles waren economie, werkgelegenheid, milieu en verkeer. Het resultaat wat hieruit naar voren kwam was ‘afgestemd beleid’. De resultaten werden vaak ook omschreven als: uitvoering “op afstand zetten”.

Momenteel neemt het aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden toe van 35-40 procent naar zo’n 60 procent. Dit komt ook mede door de decentralisaties. Bij de decentralisaties werken gemeenten samen op het gebied van inkoop en integrale toegang. Daarnaast zijn er ook nog andere gebieden die samenwerking vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: bedrijfsvoering, basisregistraties en dienstverlening. Het is belangrijk dat er gezamenlijk wordt ‘gewerkt’. Van samenwerken naar ‘samen werken’.

Uitdagingen
Met complexiteit in de gemeentelijke samenwerking kan de situatie onbestuurbaar en onbeheersbaar worden. Op dit gebied zijn er twee belangrijke vragen voor gemeenten:

  1. Op welke gebieden werken wij samen op welke schaal?
  2. Wie stuurt op de samenhang in samenwerking?

Download de whitepaper
Deze whitepaper is het eerste deel van een drieluik. Dit eerste deel gaat in op de gemeentelijke stelselregie. Deel twee gaat verder in op de wijze hoe aan deze stelselregie vorm en inhoud gegeven kan worden. Het derde deel sluit af met de menselijke kant van samenwerking.

Wilt u meer weten over samen werken bij de gemeente? Wat de beste stappen zijn naar een goede samenwerking? Lees er meer over in de volledige whitepaper en maak de samenwerkingsvormen bestuurbaar en beheersbaar. Download de whitepaper geheel vrijblijvend.

 

Download de whitepaper
Download