Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Digitalisering van de overheid: alles open of dicht?

Lees het kennisdossier ‘Digitalisering van de Overheid’, waarin aandacht wordt geschonken aan onder andere de digitale ambities van Nederland, digitale toegankelijkheid, cybersecurity en de benodigde vaardigheden voor een digitaal verbonden samenleving. Deze campagne is landelijk gedistribueerd door het Financieele Dagblad en gaat in op de doelstelling van het kabinet om dé digitale koploper van Europa te worden.

Digitalisering van de Overheid-Fd-Doxis Expeditie Zwerm

“De wereld wordt steeds digitaler, en dat gaat in snel tempo. Dat biedt kansen en uitdagingen voor bijvoorbeeld de economie en de manier waarop de overheid werkt. “Digitalisering heeft veel invloed op de samenleving”, vertelt Knops. “Dat brengt veel aandachtspunten en gevoeligheden met zich mee, zoals de toegankelijkheid van informatie en de privacy van burgers. Dit vraagt om kaders en wetgeving,” aldus Raymond Knops -staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- in het kennisdossier ‘Digitalisering van de overheid’.

Dat is zeker waar…

…digitalisering brengt met zich mee dat we ons als samenleving moeten bezinnen hoe we hiermee om moeten gaan. (Nieuwe) wetgeving moet de burger beschermen tegen onder meer schendingen van de privacy en andere vormen van cybercrime. Aan de andere kant brengt digitalisering juist met zich mee dat we juist wel veel meer kunnen delen, is dat niet wat we willen in het kader van de transparante overheid? Maar hoe transparant wil je dan zijn?

Genoeg food for thought.

Lees daarom ook ons artikel in deze special van het Financieele Dagblad.