Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De noodzaak van slimmer werken binnen zorg [Infographic]

Office 365 als platform zorgspecifiek en voordelig

Als we niet innoveren, kost de gezondheidszorg volgens het CPB binnen 17 jaar 25 miljard euro. Dat is 14 miljard meer dan nu. Bovendien hebben we 450.000 extra zorgverleners nodig. Sinds 1998 (tot 2010) zijn de kosten al met 60% gestegen. Genoeg reden om te kijken naar Het Nieuw Werken binnen de zorg. Kan HNW voor efficiencyverbetering zorgen? Meer doen met minder zonder aan kwaliteit in te boeten? In deze blog gaat Wilco Turnhout van Rapid Circle in op hoe juist de zorgverlener in het veld met Office 365 zijn werk beter kan doen.

Een Sociaal Intranet en Digitale Werkplek biedt de zorgverlener de tools waarmee hij of zij betere toegang heeft tot informatie en beter kan samenwerken. En biedt de cliënt en mantelzorger (bijvoorbeeld familie) op hetzelfde platform de mogelijkheid om zorg beter zelf uit te voeren en de zorgverlener te ondersteunen. Zo kunnen we een kleine bijdrage leveren aan vernieuwing van het werk.

Innovatie in zorgverlening relatief weinig aandacht

Op de meeste evenementen rondom zorg en zorginnovatie ligt de nadruk vaak op medische innovatie. En in de krant lees je veel over het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het elektronisch cliëntendossier (ECD). Toch valt er binnen samenwerking, communicatie en het werk van zorgverleners erg veel – zo niet de meeste – winst te behalen. In dit artikel leg ik uit wat dit inhoudt en wat het kan opleveren.

Infographic

Infographic – Waarom Office 365 binnen zorg?Binnen thuiszorg, ouderenzorg, jongerenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg hebben zorgverleners vaak weinig digitale middelen om snel de juiste informatie te vinden over hoe te handelen, om snel toegang te verkrijgen tot team-informatie, zodat het gemakkelijk is om werk over te dragen, dingen snel af te stemmen of collega’s snel te vinden. De meesten hebben geen PC of tablet en als er een mobiele device beschikbaar is, dan is daar bovenstaande niet of onvoldoende op mogelijk. Met Office 365 heeft een zorginstelling standaard al veel functionaliteiten hiervoor beschikbaar en met specifieke Office 365 applicaties en mobiele apps die Microsoft partners leveren, kan een zorginstelling zijn platform naar wens aanpassen, zonder maatwerk toe te passen.

Wat zit er in een mobiele sociale werkomgeving voor zorgverleners?

Binnen een dergelijk mobiele sociale werkomgeving kunnen zorgverleners op een PC of tablet en mobiel bijvoorbeeld:

  • Protocollen snel binnen handbereik hebben;
  • Werkoverdracht rondom een cliënt doen;
  • Teamoverleg hebben;
  • Zaken delen en afstemmen;
  • Afstemmen met cliënt en familie;
  • Toegang hebben tot roosters en route;
  • Collega’s kunnen vinden en zien of zij nu beschikbaar zijn;
  • Laagdrempelig toegang krijgen tot allerlei andere applicaties zoals back-end en elektronisch cliëntendossier (ECD);

Dit is vanzelfsprekend geen onuitputtelijke lijst. De belangrijkste voordelen voor de zorgverlener is dat zij hun werk beter kunnen doen, kwaliteit kunnen leveren en van meer waarde kunnen zijn voor hun cliënten. Voor de zorginstelling zijn duidelijk voordelen te behalen. Informatievoorziening vanuit de kantoren en vanuit de teamleiding wordt persoonlijker, de zorgverlener zal zich meer verbonden voelen, kan efficiënter werken, zonder in te boeten aan kwaliteit en er komt meer ruimte voor samenwerking met mantelzorg (zoals familie) en met de cliënt zelf, en dus voor activiteiten die uitgevoerd worden door cliënten en familie.

Slimmer werken

Is dit Het Nieuwe Werken? Ik denk het wel. Sterker, ik denk dat dit een uitstekend voorbeeld is van slimmer werken, aangezien plaatsonafhankelijk werken voor veel zorgverleners logisch is en voor de anderen irrelevant. Instellingen in thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en jeugdzorg, allemaal zullen zij grote stappen kunnen maken met slimmer werken en dus met een Digitale Sociale Mobiele Werkomgeving.

Speciale tarieven voor de bureauloze medewerker

Office 365 is interessant, omdat het speciale tarieven biedt voor mobiele werkers zoals zorgverleners. Google en Office 365 zijn als Cloud-diensten interessant door de beschikbaarheid, anytime en via any device. Beide platformen bieden een app-store voor specifieke zorgapplicaties voor het intranet, waarbij de store van Google al iets langer beschikbaar is en de apps voor Office 365 meer ‘Enterprise’ zijn, beter op gebied van security en beheer, meer als een logisch onderdeel voelen van het platform en betere integraties hebben met de rest.

Ook tijdens de onlangs gehouden Roundtable over Sociaal Intranet binnen de Zorg lag het zwaartepunt van de discussies op de privacy en veiligheid van dergelijke platformen. De groep was zelf doordrongen van de noodzaak van een dergelijk systeem, maar vroeg zich af hoe (snel) zij het bestuur mee kunnen nemen.

Leidt noodzaak tot urgentie?

De noodzaak voor innovatie binnen zorg is duidelijk en een deel daarvan is ‘low hanging fruit’, omdat het beschikbaar is en de kosten zeer te overzien zijn. De eerste instellingen zijn al ‘live’ en veel zullen volgen. Hoe snel zal het gaan? En wat zal het opleveren? Ik ben benieuwd.