Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De impact van IFRS 15 op de registratie van omzet

5 stappen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen

Om de verantwoording van omzet consistenter, transparanter en beter vergelijkbaar te maken is IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers uitgebracht. Deze richtlijn is al dit boekjaar effectief. Welke impact heeft deze nieuwe regelgeving op uw organisatie?

Een centraal onderdeel van IFRS 15 is de toepassing van een 5 stappenplan om omzet toe te wijzen aan leveringsverplichtingen. Op het eerste gezicht lijken de 5 stappen eenvoudig, maar zoals altijd zit het venijn van een juiste toepassing in de details.

5 Stappenplan

Het 5 stappenplan van IFRS 15 ziet er als volgt uit:

  1. Identificeer het contract met de klant, zijnde een overeenkomst met een of meerdere partijen waaruit rechten en verplichtingen ontstaan.
  2. Identificeer de leveringsverplichtingen binnen dit contract: een leveringsverplichting omvat een verplichting aan de klant om goederen en/of diensten te leveren.
  3. Bepaal de transactieprijs: dit is het bedrag dat de leverancier verwacht te ontvangen voor de levering van de verplichting.
  4. Alloceer de transactieprijs naar de verschillende leveringsverplichtingen: indien verschillende leveringsverplichtingen binnen het contract zijn opgenomen wordt de transactieprijs gealloceerd aan deze verplichtingen.
  5. Verantwoord de omzet op het moment dat aan een verschillende leveringsverplichting is voldaan.

Impact op veel sectoren

Voor een aantal sectoren zal de impact van IFRS 15 een grote invloed hebben, vooral daar waar toewijzing van omzet aan verplichtingen een professionele interpretatie behoeven. Denk daarbij onder andere aan de complexe en grote verkoopcontracten binnen de volgende sectoren: telecom, bouw, productie en software.

Wat betekent dit voor u?

De impact van IFRS blijft daarbij niet beperkt tot boekhoudkundige processen. Ook binnen de commerciële organisatie zal de richtlijn zijn invloed hebben. Een goede assessment van de impact is daarom van belang. Inclusief een beoordeling op welke wijze dit gerealiseerd kan worden binnen de huidige systemen. In deze whitepaper leest u verder over de richtlijn, het stappenplan en de impact.