Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De data-hoofdrol gaat naar uw medewerker

Het ontwikkelen van een self-service BI strategie

Nog maar een paar jaar geleden bevond data zich in specifieke databases en was IT de huisbewaarder. Als iemand een rapportage nodig had, was de IT-afdeling de enige die de data kon voorbereiden en een rapport kon opstellen. Vandaag de dag blijft het doel hetzelfde, maar de rollen zijn anders geworden. IT zorgt ervoor dat de data beschikbaar zijn en de business-kant van de organisatie zet de rapporten in elkaar en maakt er gebruik van. Veel IT-organisaties zijn op zoek naar een manier om deze verschuiving te managen.

Deze whitepaper onderzoekt de mogelijkheden hoe IT een oplossing kan bieden die voldoet aan de behoeftes vanuit het bedrijfsleven. En de IT-afdeling de mogelijkheid geeft om de afgesproken regels rondom datamanagement te bewaken.

3 verschuivingen in het gebruik van data

Er zijn momenteel 3 belangrijke verschuivingen in het gebruik van data te ontdekken:

  1. Het omarmen van nieuwe databronnen
  2. Het samenvoegen van cloud en on-premise bronnen
  3. Alle werknemers worden voorzien van self-service datasets en dashboards

Om als organisatie aan te sluiten op deze 3 verschuivingen moet er gekeken worden naar een nieuwe datamanagement oplossing. Een oplossing die makkelijk te schalen is. Zodat deze verandering in data volume aankan en een veilige verbinding tussen cloud en on-premise data kan garanderen.

Altijd up-to-date informatie aan de hand van data feeds

Toegang tot data en analytics is belangrijk voor elke werknemer om zijn werkzaamheden goed uit te voeren. Des te belangrijker dat hij kan werken met de juiste tools. Met de Informatica Data Integration Hub voor Tableau kunnen werknemers zich zelf inschrijven op belangrijke data feeds. De hub verspreidt verwerkte data via publicaties. Hierdoor hoeft u niet meer te wachten op de IT-afdeling om data beschikbaar te maken via nieuwe data-integraties.

Wilt u ook de self-service analytics held zijn in uw organisatie?

Data zijn steeds belangrijker voor organisaties, maar ook voor medewerkers. Maar om snel inzicht te krijgen in de belangrijkste data wilt u niet meer afhankelijk zijn van de IT-afdeling. Lees in deze whitepaper meer over de verschillende manieren om goede data-inzichten te verkrijgen. Daarnaast gaat de whitepaper ook dieper in op self-service Data Cataloging and Discovery. Meer weten? Download de whitepaper.