Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De data gedreven gemeente: in control dankzij data & inzicht

De uitdagingen waarvoor gemeenten nu staan, zijn zo veelomvattend dat ze niet meer met bestaande middelen gerealiseerd kunnen worden. De verwachtingen van burgers, politiek en maatschappelijke partners zijn hoog; de financiële vraagstukken complex. Regievoering, data gedreven werken, regionale samenwerking en doelbinding eisen een innovatieve aanpak en nieuwe vormen van sturing. De inzet van data en analytics is onvermijdelijk en opent nieuwe mogelijkheden naar een slimmere en efficiëntere manier van werken. Op naar de data gedreven gemeente!

Je hebt het vast al eens eerder gehoord: wie gebruik maakt van de voordelen van de digitale transformatie is beter in staat beslissingen te nemen. Onze huidige informatiesystemen kunnen immers permanent data op allerlei niveaus verzamelen. Die (real-time) data is goud waard: er ontstaan oneindige mogelijkheden om nieuwe én betere inzichten te verkrijgen. Gemeenten en andere overheden kunnen hiervan de vruchten plukken. Met de juiste analytische informatie kunnen zij:

  • effectiever en sneller handelen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen;
  • kosten beter inzichtelijk maken en zelfs reduceren;
  • direct reageren op interne én externe signalen. 

De overtreffende trap: inbedding in het beleid en dagelijkse besluitvorming

Voordelen te over dus. Maar er is nog een overtreffende trap te bestijgen om écht een data gedreven gemeente te worden. Want het gaat het niet alleen om data en een goede analyse ervan. Het gaat ook om het inbedden van beiden in de dagelijkse besluitvorming. Om het stellen van de juiste vragen. Om precies die data en inzichten eruit te pikken die van strategische belang zijn en daar vervolgens een logische vervolgactie aan te koppelen. Waar een ‘gewone organisatie’ zich nog moet afvragen wat er gebeurd is, kan een data gedreven organisatie al een stap verder denken: waarom en hoe is iets gebeurd? De data om die vraag te beantwoorden zijn immers al ontsloten. En waar een ‘gewone organisatie’ zich afvraagt wat er gaat gebeuren in de toekomst, gebruikt een data gedreven organisatie simulaties op basis van data om zo voor- en nadelen van bepaalde beslissingen te kunnen afwegen. Hiermee zijn deze organisaties beter in staat om beleidsontwikkelingen te sturen en te anticiperen op beleidseffecten.

Dynamische dashboards en andere oplossingen 

Op dit moment bestaan voldoende technische en organisatorische best practices om ook als gemeente of andere – lokale – overheid snel resultaten te boeken via het toepassen van data. Het adagium hier is: denk groot, begin klein. Deloitte, SAS en CGI bieden Nederlandse gemeenten volgens dit adagium pragmatische state-of-the-art oplossingen voor data gedreven (samen)werken binnen én buiten de gemeentelijke kaders. De drie partners hebben met grote en kleine(re) organisaties ervaringen opgedaan met informatie-gestuurd en data gedreven (samen)werken. Bijvoorbeeld met de gemeente Rotterdam, het Rotterdams Havenbedrijf en de gemeente Heusden. Ook andere organisaties kunnen nu profiteren van de synergie van dit drietal. SAS ontwikkelde bijvoorbeeld een dynamisch dashboard dat je het benodigde inzicht én controle geeft. Deloitte is expert op het gebied van transformaties naar Informatie Gericht Werken (IWG) en helpt gemeenten aan de hand van haar beproefde raamwerk voor IGW met de wijze waarop dit vormgegeven kan worden. IT-dienstverlener CGI ten slotte ondersteunt met business consulting, systeemintegratie en managed services met wereldwijd ruim 5.000 experts op het gebied van Data & Advanced Analytics en onder andere Smart Mobility, privacy en security.