Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De consequenties van BYO voor IT organisatie en gebruiker

Bring Your Own

Een van de meest besproken trends van de afgelopen tijd is Bring Your Own (BYO). Voordat er wordt overgegaan op BYO moeten organisaties de consequenties voor zowel gebruikers, IT als de hele organisatie in kaart hebben. Het is dan ook belangrijk vanuit meerdere invalshoeken het gewenste resultaat en de benodigde strategie te formuleren. Hierbij kan worden gedacht aan ‘toegangsscenario’s’ en ‘use cases’, ofwel een exercitie waarin de mogelijkheden vanuit de IT-afdeling en de wensen en eisen vanuit de gebruiker worden vastgelegd.

Componenten stappenplan

Situaties en organisaties kennen altijd de nodige verschillen. Het is daarom belangrijk te doen wat voor de specifieke organisatie of situatie het beste is. Om dat doel te bereiken moet er een doel gesteld worden en een stappenplan gedefinieerd. Zo’n stappenplan moet in ieder geval de volgende componenten bevatten:

  • Inventarisatie van de wensen en eisen van de gebruiker;
  • Inventarisatie van de mogelijkheden;
  • Bepalen van de rolprofielen;
  • Toekennen van rechten, autorisaties voor applicaties;
  • Bepaal hoe het beheer, de beveiliging etc. geregeld wordt.

Deze whitepaper gaat dieper in op de BYO-trend, de technologische ontwikkelingen die deze mogelijk maken en de veranderende mindset van gebruikers.

 

Download de whitepaper
Download