Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De blockchain inzetten in samenwerkingen met ketenpartners

In onze vorige blog hebben we al laten zien wat blockchain is, hoe de blockchain verder gaat dan cryptovaluta en welke mogelijkheden er zijn. Nu licht Lourens Siderius, Business Development Manager bij ETTU, nog verder uit hoe de blockchain voor organisaties een revolutie kan veroorzaken in de werkwijze met ketenpartners. “Alles wordt vastgelegd en waar mogelijk geautomatiseerd, waardoor er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.”

Het transmittal (document goedkeurings) proces vastleggen in de blockchain

Lourens schetst een beeld: “Stel je voor dat je een schip wilt bouwen voor een klant. Je zet een consortium chain op met alle betrokkenen, zoals de architect, aannemer, onderaannemers, de scheepswerf, eindklant, etc. Het is aannemelijk dat er continu zaken worden opgeleverd en gevalideerd moeten worden door alle of een deel van de betrokkenen. De flow van het continu aanpassen en laten valideren van documenten en besluiten wordt het transmittal proces genoemd. De daadwerkelijke documenten waar de besluiten over genomen moeten worden staan opgeslagen in een gedeelde omgeving zoals SharePoint, alleen de daadwerkelijke transacties en validaties worden vastgelegd in de blockchain.”

Op deze manier kan altijd achterhaald worden wie wanneer welke goedkeuring heeft gegeven en dus ook op welk document. Met smart contracts kunnen de verzoeken tot goedkeuring automatisch geregeld worden en dankzij de blockchain blijft deze audit trail altijd bestaan. De blockchain verhuist vervolgens mee met het schip, zodat zelfs ver in de toekomst aangetoond kan worden dat de motor altijd de juiste onderhoudsbeurten heeft gehad via een goedgekeurde ketenpartner.

 

Het transparant maken van je audit trail

ETTU heeft in een eerdere blog gesproken over de mogelijkheden van de HoloLens en hoe deze technologie bepaalde processen kan verbeteren en versnellen. “Nu zien we hoe zaken die in de HoloLens worden waargenomen, kunnen worden geregistreerd in de blockchain. Zo worden bepaalde QHSE meldingen nooit meer over het hoofd gezien en worden automatische processen in gang gezet”, aldus Lourens.

“Neem een fabriek met vele apparaten als voorbeeld. Wanneer iemand een HoloLens op heeft, langs alle apparaten loopt en ziet dat er één machine bijzonder veel stroom gebruikt, maar een lagere output heeft dan de anderen, kan dat duiden op een probleem. De persoon met de HoloLens kan zelf onderzoeken waar het probleem in zit, maar hij of zij kan ook beeld en geluid opnemen en het apparaat taggen in de blockchain. Afhankelijk van de gebruikte tags, worden er verschillende processen in werking gesteld met ketenpartners die hierop dienen te reageren.” Pas wanneer alle betrokken partijen het eens zijn dat het apparaat weer op normaal niveau opereert kan deze ticket worden afgesloten, maar blijven alle ondernomen stappen voor altijd in de blockchain vastgelegd voor bijvoorbeeld audits.

 

Aan de slag met blockchain in jouw organisatie?

Ben je al enthousiast geworden over de mogelijkheden van de blockchain en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? ETTU gaat graag een workshop met je in om de kansen en haalbaarheid van blockchain in jouw organisatie te onderzoeken. “Tijdens de workshop leggen wij uit wat de blockchain is en wat voorbeelden zijn van toepassingen”, legt Lourens uit. “Vaak zien we dat onze klanten al snel enthousiast worden en zelf mogelijkheden gaan zien voor de blockchain in hun eigen organisatie. Vervolgens is het zaak om te onderzoeken of we een prototype kunnen maken met een afgekaderde scope, zodat we goed de business case kunnen testen. Wanneer deze succesvol blijkt te zijn, kunnen we verder gaan met het opnemen van processen in de blockchain.”

Heb je interesse gekregen in de mogelijkheden die blockchain te bieden heeft? Neem contact op met ETTU om een workshop in te plannen en wij gaan vervolgens de haalbaarheid van blockchain in jouw organisatie gezamenlijk onderzoeken.