Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Datavisualisatie vs. Infographics

Veel mensen en organisaties worstelen met wat nou precies het verschil tussen Datavisualisatie en Infographics is. 

Infographics

Inforgraphics vertellen een verhaal. Het bevat een kop, een midden en een staart. Het bevat een titel, een aantal grafieken en iconen onder begeleiding van teksten of een conclusie. 

Datavisualisatie

Het grootste verschil met infographics is dat datavisualisatie geen vooropgezet verhaal vertelt. Dit is een ruwe dataset die visueel is gemaakt. Aan de hand van de gevisualiseerde data kunnen er analyses gemaakt worden.  

Daar waar het bij een infographic om draait wat de maker wil zenden, gaat het er bij datavisualisatie juist om wat de ontvanger interpreteert. Zowel infographics als Datavisualisaties kunnen statisch en interactief zijn. Echter worden infographics in de meeste gevallen statisch gemaakt en datavisualisaties vaak dynamisch en/of interactief. Een datavisualisatie wordt vaak gemaakt om mensen te helpen begrijpen en analyseren van grote en complexe datasets. 

Training datavisualisatie

Tijdens deze training leer je hoe je gegevens effectief visualiseert, zodat belangrijke resultaten niet aan de aandacht ontsnappen. Je gaat zelf aan de slag met rapporten en dashboards zodat je leert hoe je de ontwerpprincipes het beste kunt toepassen. Je creëert op deze manier betere stuurinformatie voor uw organisatie en voorkomt dat de verkeerde conclusies getrokken worden. Meer informatie & aanmelden