Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

CRM recyclen in 6 praktische stappen

Praktische stappen om uw CRM te recyclen

Het komt vaak voor in organisaties dat een CRM wordt gekocht en dat deze vervolgens ligt te verstoffen in een archiefkast. Dat komt omdat de hoge verwachtingen van de software niet direct worden waargemaakt en daardoor niet meer wordt gebruikt. Daarom is het belangrijk dat de aanloop naar de aanschaf  van de oplossing een goed doordacht proces is. Kunt u momenteel niet het maximale uit uw CRM investering halen? Deze whitepaper geeft handvatten om maximaal rendement  oude softwarepakket te halen door het te recyclen.

Hoe kunt u uw CRM recyclen?

Het komt regelmatig voor dat organisaties vanuit frustratie nieuwe CRM software aanschaffen. Dit doen ze vaak zonder geïnventariseerd te hebben of het bestaande pakket echt niet kan wat ze willen. Met een relatief lage inspanning is het mogelijk om een actualisatieslag door te voeren: het recyclen van CRM. Om een recycleslag succesvol door te voeren, is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen zijn ook goed om het project goed te laten verlopen:

  1. Vaststellen van de doelen
  2. Inventariseren van klachten en wensen van de gebruikers
  3. Vaststellen van een eventueel verschil tussen de geïnstalleerde softwareversie en de meest actuele softwareversie van de leverancier
  4. Gap-analyse tussen de wensen en eisen van de organisatie en de gebruikers ten opzichte van de mogelijkheden van de geïnstalleerde software en de meest actuele versie van de software
  5. Vaststellen welke activiteiten er moeten worden ontplooid om de gewenste situatie te realiseren
  6. De te nemen stappen uitwerken in een CRM projectplan

Recycling en onderhoud zelf doen of uitbesteden?

De eerder genoemde stappen lijken een fluitje van een cent, toch blijkt dat veel klanten dit lastig vinden bij de daadwerkelijke uitvoering. Lees in de whitepaper meer over de onderdelen die in een CRM projectplan aan de orde komen. Daarnaast gaat de whitepaper nog dieper in op het onderhouden van een CRM systeem en de keuze om het in eigen beheer te houden of uit te besteden. Gaat u de recycling en onhoud van uw CRM zelf doen of uitbesteden?

 

Download de whitepaper
Download