Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Citrix & Skype for Business: verbeterde gebruikerservaring

Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement, Citrix Summit, kondigde Citrix dit jaar haar hernieuwde samenwerking met Microsoft aan op het gebied van Skype for Business binnen de virtuele desktop. De intensieve samenwerking heeft geresulteerd in de plug-in Citrix HDX Realtime Media Engine 2.0, die eindgebruikers binnen XenApp of XenDesktop voorziet van een uitstekende audio- en video-ervaring. In deze (licht technische) blog brengen wij u op de hoogte van de in’s & out’s van de HDX Realtime Media Engine 2.0 én geven wij u tips & trucs voor het succesvol implementeren van Skype for Business binnen een virtuele desktop.

*Hoewel deze blog zich richt op de combinatie van Skype for Business met Citrix XenApp of XenDesktop zijn de genoemde technische randvoorwaarden veelal ook toepasbaar op omgevingen met VMware View of Microsoft Remote Desktop Services.

Eenvoudig communiceren en samenwerken op elk gewenst moment en vanuit elk gewenste plek: Skype for Business (voorheen Lync) maakt het al een paar jaar mogelijk. Toch slaagden veel organisaties, gebruikmakend van een virtuele desktop, er niet in om de UC-oplossing van Microsoft optimaal te implementeren én in te bedden in de organisatie. Naast het vaak ontbreken van aandacht voor de functionele implementatie was dit met name te wijten aan de, vanuit de eindgebruiker gezien, ‘beroerde’ audio- en videokwaliteit en het ontbreken van essentiële functionaliteiten (zie http://support.citrix.com/article/CTX200279 voor het verschil tussen een lokale installatie en installatie binnen de virtuele desktop) ten opzichte van een lokaal draaiende Skype for Business installatie.

Een gemiste kans, zo vonden ook Citrix & Microsoft, want gebruik van Skype for Business binnen een Citrix omgeving heeft wel degelijk voordelen:

 • Door de installatie binnen de virtuele desktop uit te voeren is het niet meer noodzakelijk om Skype for Business op losse pc’s van medewerkers of klanten te installeren. Er wordt dus een tijdwinst behaald door het slaan van meerdere vliegen in één klap.
 • Ook op het gebied van onderhoud, licentiebeheer en beveiliging is de virtuele desktop het toverwoord voor eenvoud.
 • Bovendien levert de Citrix omgeving op ieder device en iedere locatie een uniforme gebruikerservaring.

Om deze reden zijn Microsoft en Citrix een intensievere samenwerking gestart om Skype for Business ook optimaal binnen de virtuele desktop te laten draaien, zodat beide producten elkaar nog meer kunnen versterken.

De eerste resultaten van de samenwerking zijn inmiddels naar buiten gebracht:

 • De partijen hebben een gezamenlijke roadmap, incl. support opgesteld.
 • Skype for Business binnen de virtuele desktop kan door middel van de Citrix HDX Realtime Media Engine 2.0 een zelfde gebruikerservaring garanderen als op basis van lokaal gebruik.
 • De plug-in zorgt tevens voor audio en video streaming zonder kwaliteitsverlies en een ruim aanbod van telefoniefunctionaliteit.
 • Maximale RDS/VDI schaalbaarheid is nu mogelijk.
 • De combinatie van Skype for Business en Citrix levert nu ondersteuning voor een breed scala aan apparaten en devices.

Een succesvolle technische implementatie
Om Skype for Business nu technisch succesvol binnen een virtuele (Citrix) desktopomgeving te implementeren, dient rekening gehouden te worden met een aantal stappen/componenten:

 1. De virtuele desktop dient voorzien te worden van een Skype for Business installatie en configuratie.
 2. De endpoint dient voorzien te worden van de Citrix Receiver (juiste versie) én endpointplug-in.
 3. Er dient een reverse proxy oplossing geïmplementeerd te worden voor het veilig ontsluiten van de Skype for Business infrastructuur.

1. Installatie en configuratie van Skype for Business binnen de virtuele desktop
Er zijn meerdere manieren om applicaties beschikbaar te maken in de virtuele desktop. Dit kan door middel van een rechtstreekse installatie op het besturingssysteem of door middel van applicatievirtualisatie. Het is aanbevolen om Skype for Business rechtstreeks op het besturingssysteem te installeren.

2. Installatie Citrix Receiver en endpointplug-in
Citrix Receiver
De Citrix Receiver zorgt voor de verbinding van de endpoint (dit kan een laptop, desktop of thin-client zijn) van de gebruiker naar de virtuele desktop. Om de integratie van Skype for Business juist te laten verlopen is installatie van de Receiver op de endpoint noodzakelijk en dient zeker gesteld te worden dat deze samenwerkt met de endpointplug-in (hierna beschreven). Het gebruik van de juiste softwareversie is hierbij essentieel. Indien uw organisatie voor de implementatie van Skype for Business al werkt met de Citrix Receiver, kan dit betekenen dat de Receivers op de endpoints bijgewerkt dienen te worden.

Let overigens bij het doorvoeren van (reguliere) software-updates van de Citrix Receiver op dat deze eerst op kleine schaal getest en geaccepteerd worden, voordat de nieuwe versie in productie wordt genomen. Een andere versie van de Receiver kan namelijk resulteren in verhoogd bandbreedtegebruik, spontaan afgebroken sessies en verlies aan functionaliteit.

Endpointplug-in
Een endpointplug-in is een softwaretoevoeging die geïnstalleerd dient te worden op het device van de gebruiker. Deze plug-in zorgt ervoor dat de audio- en videodata tussen de deelnemers rechtstreeks verloopt zonder de tussenkomst van een server. Logisch gezien gaat de data van A naar B en van B naar A en niet eerst van A naar C en dan naar B (zie figuur 1). Deze rechtstreekse verbinding is noodzakelijk om een vertraging in beeld en geluid te voorkomen.

Figuur 1: Communicatie tussen gebruiker 1 en gebruiker 2 door middel van een endpointplug-in

Zowel Microsoft als Citrix boden voorheen, beiden afzonderlijk van elkaar, een endpointplug-in aan voor implementatie van Skype for Business binnen de virtuele desktop. Het grote verschil in toepassing zat met name in het feit dat Microsoft enkel VDI-omgevingen ondersteunde, terwijl Citrix ondersteuning bood voor zowel VDI als SBC, maar wel weer beperkingen in functionaliteit kende (een uitgebreide matrix van mogelijkheden en beperkingen per plug-in vindt u via http://support.citrix.com/article/CTX200279). De keuze voor inzet van de Microsoft of Citrix plug-in was mede afhankelijk van de functionele eisen van een organisatie. Daarom raadde ICT-Partners altijd aan om beide plug-ins te testen middels een Proof of Concept.

CITRIX HDX REALTIME MEDIA ENGINE 2.0
Met de komst van de Citrix HDX Realtime Media Engine 2.0 behoort de keuze voor een plug-in tot de verleden tijd. Microsoft en Citrix hebben hun krachten gebundeld en het beste van beiden gecombineerd in één plug-in.

Begin februari is tevens bekend geworden dat de HDX Realtime Media Engine 2.0 onderdeel is geworden van de Citrix Receiver 4.4. Dit betekent dat eindgebruikers enkel de Receiver dienen te installeren voor het gebruik van de plug-infunctionaliteit. Het installeren van een apart softwarecomponent is dus niet meer nodig.

De Citrix HDX Realtime Media Engine 2.0 is direct inzetbaar en vereist geen upgrade van uw ICT-infrastructuur. De plug-in ondersteunt Citrix Xenapp 6.x en werkt ook met Lync Server 2013.

De Citrix HDX Realtime Media Engine 2.0 in een notendop: https://www.youtube.com/watch?v=IpOSi_FkA7c&feature=youtu.be

3. Implementatie reverse proxy oplossing

 • Skype for Business bevat een aantal componenten die vanaf het internet benaderbaar dienen te zijn:
 • Skype for Business mobility client;
 • Skype for Business web app client;
 • Meet (benodigd voor het verbinden met vergaderingen);
 • Dial-in (maakt telefonisch inbellen in vergaderingen mogelijk);
 • Schedule (om vergaderingen te kunnen plannen);
 • LyncDiscover (ten behoeve van login en configuratie van de Skype for Business client).

Om deze en andere onderdelen op een veilige wijze te ontsluiten is een reverse proxy oplossing benodigd. Deze oplossing zorgt ervoor dat de bovenstaande diensten alleen gebruikt kunnen worden door een beveiligde toegangspoort.

Er zijn diverse reverse proxy oplossingen op de markt die u in kunt zetten voor Skype for Business binnen de virtuele desktop. Eén daarvan is Citrix Netscaler. Organisaties die al gebruik maken van een Citrix omgeving hebben vaak al een Netscaler ingezet voor externe toegang tot de omgeving en het loadbalancen van verschillende servers in de ICT-infrastructuur. Afhankelijk van het licentiemodel en de configuratie is de Netscaler in dat geval ook direct te configureren als externe toegangspoort voor Skype for Business. Door inzet van de Netscaler zijn er minder Windows Servers benaderbaar via het internet, wat de veiligheid van uw ICT-infrastructuur aanzienlijk verhoogt.

Een succesvolle functionele implementatie
Bij de implementatie van een UC-oplossing is de functionele implementatie minstens zo belangrijk als een de technische implementatie. Om Skype for Business optimaal in te kunnen zetten in uw organisatie is het dus essentieel om een brug te slaan tussen business en ICT. Start daarom met een bedrijfsbrede analyse en diagnose van de wensen en eisen en zorg dat Skype for Business zo geïmplementeerd wordt dat het aan deze wensen en eisen kan voldoen. Tot slot helpt een stukje nazorg en gebruikersbegeleiding bij een maximale adoptie van het product. Meer hiervoor kunt u lezen in de whitepaper Tips voor een optimale implementatie van Unified Communications.

Conclusie
Het succesvol integreren van Skype for Business in een virtuele desktop hangt nauw samen met diverse schakels in de keten die op elkaar afgestemd dienen te worden en dienen te kloppen. Dit vereist onder andere specialistische kennis van meerdere (leverancier overstijgende) oplossingen en inzicht in impact van wijzigingen op uw gehele ICT-infrastructuur. ICT-Partners, advies- en implementatiepartner op het gebied van werkplek- en datacenteroplossingen, ondersteunt u graag bij zowel de technische als functionele implementatie, zodat uw eindgebruikers optimaal de voordelen kunnen ervaren van Skype for Business (binnen de virtuele desktop).