Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business Process Management Software (BPMS)

BPM versus ERP

Business Process Management Software (BPMS) wordt gezien als de uitkomst van een combinatie van ERP en BPM. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom bedrijven kiezen voor een ERP systeem. De afgelopen decennia speelde ERP een belangrijke rol in de ICT.

Waar moet een ERP systeem aan voldoen?

Twee zeer belangrijke kenmerken van ERP systemen zijn:

  • Dataintegratie
  • Beste Practices

Bij ERP is de menselijke inbreng minimaal. In deze whitepaper komt de vraag aan bod die stelt welke IT oplossing nodig is om de zakelijke strategie van het bedrijf of de organisatie te realiseren. Daarnaast is het van belang of de IT oplossing de taken van mensen, systemen, partners en klanten optimaal kan ondersteunen.

Business Process Management Software als antwoord op complicaties

BPMS is het antwoord op complicaties die ontstaan door harde eisen te stellen aan een IT-systeem die de strategie en doelstellingen van een bedrijf realiseert en waarborgt. In deze whitepaper wordt uiteengezet wordt op welke manier BPM gecombineerd kan worden met ERP. Daarnaast wordt antwoord gegeven op een centrale vraag.

 

Download de whitepaper
Download