Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business Continuity Planning

Continuiteitsplanning

Continuïteitsplanning, wordt door steeds meer bedrijven serieus genomen. Gedreven door een grotere bewustwording van risico’s en de maatschappelijke trend om bewust en actief met potentiële dreigingen om te gaan. Een speciale rol is daarbij weggelegd voor de IT-afdelingen. Het continueren van IT-functies en -services bij calamiteiten vergt niet alleen een nauwkeurige analyse van de gehele IT-infrastructuur, maar meer nog van de relaties tussen IT en bedrijfsprocessen.

Een eenduidige betekenis van het begrip Business Continuity Planning (BCP) bestaat niet. In globale termen wordt met het opstellen van een Business Continuity Planning (BCP) getracht op een gestructureerde wijze een plan te schetsen hoe de bedrijfsvoering kan worden gecontinueerd na het plaatsvinden van een calamiteit. De scope kan daarbij variëren van alle bedrijfsmiddelen tot slechts een deel daarvan, bijvoorbeeld de IT-infrastructuur.

Een Business Continuity Planning (BCP) bestaat grofweg uit twee onderdelen, de BIA en het DRP:

  • Business Impact Analyse (BIA): Het deel waarin wordt bepaald wat de impact van een calamiteit op de bedrijfsprocessen is.
  • Disaster Recovery Planning (DRP): Het deel waarin de recovery-scenario’s beschreven worden.

IBIS omvat dat deel van de BIA en DRP, dat de IT voorzieningen omvat. Daarbij wordt een aanpak gehanteerd die structureel afwijkt van de standaard aanpak en het voordeel van onderhoudbaarheid en kosteneffectiviteit biedt.

Lees verder in dit artikel over de verschillende benaderingswijzen voor het uitvoeren van een  Business Impact Analyse en een toelichting op de IBIS-methode.