Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Brave New (Security) World

Security veranderingen met Cloud Computing en virtualisatie

In de nabije toekomst is het te verwachten dat alle aspecten van ICT verplaatsbaar, dynamische en interactief zullen zijn. Toegang tot gegevens, data en de werkomgeving zullen ook aan deze eis moeten voldoen. Gevolg van deze ontwikkeling is de komst van virtuele servers die rekenkracht mobiliseert tussen netwerk segmenten, datacenters en zelfs in de public cloud.

De ontwikkelingen zoals hierboven beschreven hebben ook zijn invloed op security. Een nieuwe generatie van security uitdagingen die de dynamische computing omgeving als uitdaging met zich mee brengt is ontstaan. De uitdaging voor een organisatie is hoe ze de ontwikkeling doormaken van waar ze vandaag, met een traditionele of hybride omgeving staan naar een waar ze in de toekomst willen staan.

Security die organisaties volledig laat profiteren van de voordelen en kosten besparingen ten gevolge van de implementatie van virtualisatie en/of cloud computing omvatten de volgende elementen:

  • Cloud architectuur
  • Mobiliteit
  • Oplossing voor minder krachtige apparaten
  • Snelheid
  • Eenvoud
  • Brede bescherming
  • Effectief, toegankelijk, ondersteunde en volledige bescherming
  • Policies en controls

Deze whitepaper beschrijft de evolutie van de veranderingen in organisaties wanneer organisaties virtualisatie implementeren en vervolgens Cloud Computing. Daarnaast wordt een visie gegeven op de evolutie van security. Daarnaast worden bovenstaand opgesomde aspecten behandeld.

 

Download de whitepaper
Download