Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Big Data: A revolution that will transform how we live, work, and think

Hét Big Data boek onder de loep genomen

Wereldwijd worden enorme hoeveelheden data verzameld. De verzameling aan data groeit elke tien minuten met ongeveer 5 biljoen GigaByte. Men zou dan ook kunnen zeggen dat de Big Data revolutie in volle gang is. Professor Mayer-Schönberger, hoogleraar aan het Oxford Internet Institute, en Kenneth Cukier, Big Data-journalist van The Economist schreven samen het boek ’Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think.’ Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van dat boek.

Een revolutionaire ontwikkeling
Het koppelen van beschikbare data met andere databronnen om te komen tot voorspellingen, analyses en inzichten met betrekking tot een bepaald verschijnsel is een revolutionaire ontwikkeling. Big Data gaat volgens de schrijvers dan ook de wereld, van bedrijven en de natuurwetenschappen tot de gezondheidszorg, de overheid, het onderwijs, de economie, de alfawetenschappen en alle andere aspecten van de samenleving veranderen.

Relevant en begrijpelijk
Het boek bestaat uit tien hoofdstukken die onderling verband met elkaar houden. Zij beschrijven allen een relevant aan big data verwant onderwerp en worden toegelicht met tal van een leuke, opmerkelijke en fascinerende voorbeelden. Ook voor degene die nog niet veel van big data weten en er alles over willen weten beschrijft het boek dit revolutionaire onderwerp op begrijpelijke wijze. Naast het verhelderen van het big data onderwerp wijzen de schrijvers ons op de mogelijkheden en voordelen van big data, maar ook op de ‘darkside’ ervan. 

Download het artikel
Download deze boekbespreking van het boek “Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think” en lees een beknopte samenvatting over een revolutionair onderwerp, namelijk Big Data.

 

Download de whitepaper
Download