Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Besparingspotentieel herkennen

Kostenbesparing: Twee toetsen uit de praktijk

Kostenbesparing is in deze turbulente economische tijden een actueel thema in het management team. Een van de meest effectieve manieren voor de office manager om aan de realisatie van kostenbesparingen een bijdrage te leveren, is verbetering van de facilitaire inkoop. Door de diversiteit van de uitgaven, van uitzendkrachten tot energie en van drukwerk tot schoonmaak, is echter niet altijd duidelijk waar het besparingspotentieel ligt. Om een goede indicatie te krijgen van de kostengebieden met een besparingspotentieel op de facilitaire inkoop worden in dit artikel twee toetsen uit de praktijk van CostFocus besproken:

  1. Toetsing van de crediteureninformatie.
  2. Toetsing van de eigen organisatie aan de markt (benchmarking).

Na toepassing van deze toetsen kunt u aan de slag met de overgebleven kostengebieden. Door een professioneel besparingsproject uit te voeren zal een besparing van 20% tot 40% per kostengebied geen uitzondering vormen.

De crediteurenadministratietoets
In de crediteurenadministratie van het bedrijf vindt u een goede bron van informatie om besparingspotentieel te herkennen. Door per kostengebied de volgende zaken in kaart te brengen, krijgt u een indruk van de facilitaire inkoop:

  • Het aantal leveranciers per inkooppakket
  • Het aantal facturen per leverancier

De benchmarktoets
Benchmarking is de afgelopen jaren een bekende term geworden. Over het juiste gebruik van benchmarks bestaan echter nogal wat verschillende interpretaties.

Strategische benchmarks
Benchmarking is feitelijk het vergelijken van uw interne cijfers met de kengetallen van vergelijkbare organisaties. Deze interne cijfers kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de huisvestingskosten per m2 of de kosten voor kantoorartikelen per medewerker. In de volledige whitepaper staat een vergelijking welke u een indicatie van het besparingspotentieel geeft.

Tactische Benchmarks
Om het besparingspotentieel in uw organisatie daadwerkelijk te kapitaliseren kunt u beter gebruik maken van tactische benchmarks. Bij een tactisch benchmark wordt het huidige kostenniveau vergeleken met de alternatieven die de markt biedt. U vergelijkt uzelf dus niet met andere partijen die het gemiddeld niet beter doen, maar met het optimaal haalbare alternatief.

Download vrijblijvend het volledige artikel over het herkennen van het besparingspotentieel. Het artikel gaat verder in op de bovenstaande zaken en geeft verschillende voorbeelden.