Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Beschikbaarheid en efficiëntie van uw Datacenter Infrastructuur

Do’s en don’ts van Datacenter Infrastructure Management (DCIM)

In deze webcast staat Datacententer Infrastructure Management centraal. Datacententer Infrastructure Management  is het monitoren, verzamelen en analyseren van realtime informatie om het datacenter efficiënter te kunnen managen. DCIM is de logische laag tussen facilities en de IT omgeving om de data van beide in één database te krijgen. Met een DCIM oplossing kunnen betere keuzes worden gemaakt. Het hebben van één database is bij een volwassen datacenter essentieel.

Een aantal belangrijke vragen die rondom het thema DCIM gesteld kunnen worden zijn:

  • Wat is de waarde van DCIM?
  • Waarom integreren van IT met facilities?
  • Hoe te komen tot een volwassen datacenter dankzij DCIM?
  • Wat zijn bestaande universele DCIM onderdelen?

Tegenwoordig zijn er veel silo’s te herkennen in het datacenter, zoals: Windows, Linux, unix, storage, netwerk, virtualisatie. Deze werken allemaal met eigen tools, maar maken allemaal gebruik van hetzelfde datacenter.

Waarom DCIM?

Het is essentieel om efficiënt met het datacenter om te kunnen gaan omdat er geen tijd meer beschikbaar is om dagen te wachten op de oplevering van een server met bijbehorende applicatie. Daarnaast is het voor organisaties van belang om meer te doen met minder. De DCIM oplossing draagt hier aan bij doordat men altijd realtime inzicht heeft in gegevens van en over het datacenter.

Hoe beginnen aan een DCIM oplossing?

Er zijn al veel deeloplossingen beschikbaar. Deze deeloplossingen kunnen hergebruikt worden om uiteindelijk tot een totaaloplossing te kunnen komen. Het bijbehorende tijdspad voor de implementatie van een DCIM oplossing

Het creëren van een volwassen datacenter, inclusief implementatie van een DCIM oplossing, hangt van veel factoren af zoals: bereidheid binnen de organisatie, budget en omvang van het datacenter.

Bekijk de webcast ‘Beschikbaarheid en efficiëntie van uw Datacenter Infrastructuur’

Bekijk gratis de webcast ‘Beschikbaarheid en efficiëntie van uw Datacenter Infrastructuur’. De presentatie, behorend bij deze webcast bestaat uit drie onderdelen:

  1. Uitdagingen
  2. Oplossingen
  3. Het gebruik van de oplossing

In de webcast worden de voordelen en mogelijkheden van een DCIM oplossing uitgebreid uiteengezet.  Daarnaast worden de mogelijkheden van de verzamelde data, door middel van de DCIM oplossing trellis behandeld.