Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ben je een “fool” zonder een contractmanagementtool?

Contractmanagement voor efficiëntere processen

Contractmanagement is bij veel organisaties de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Organisaties zien in dat contract management een aantal voordelen met zich mee brengt. Enkele van deze voordelen zijn onder andere:

  • Kostenbesparingen
  • Contracten kunnen optimaal benut worden.
  • Een betere bijdrage aan de organisatie- en compliancedoelstellingen.

Gelijk met het steeds belangrijker worden van contractmanagement is ook het aantal leveranciers van contractmanagementsoftware flink toegenomen. Hierbij kan men zich afvragen welke toegevoegde waarde dergelijke software kan bieden aan de organisatie. Heb je als organisatie contractmanagementsoftware nodig? En zo ja hoe zorg je er dan voor dat dit optimaal wordt ingericht?

De toegevoegde waarde van contractmanagementsoftware

De term contractmanagement staat zowel voor het beheren als het managen van contracten. De toegevoegde waarde van contract management is voornamelijk het ondersteunen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De toegevoegde waarde van contractmanagement kan voornamelijk geleverd worden op het gebied van Inzicht, workflows en managementrapportage.

Inzicht
Het krijgen van inzicht in onderdelen van een contract zoals, looptijd, de waarde van prestaties en opzegtermijn. Hierbij krijgt de organisatie een snel overzicht van de contractportfolio.

Workflows
Een workflow is in dit opzicht een (werk)stroom van informatie tussen afdelingen binnen een organisatie. Dit kan geautomatiseerd worden om de inzichtelijkheid en de efficiëntie van die informatiestroom te vergroten.

Managementrapportage
Door middel van dashboards kunnen managers zelf samenstellen welke informatie ze willen tonen op basis van de kritische prestatie indicatoren (KPI’s).

Conclusie

De functionaliteit van een contractmanagementtool kan er voor zorgen dat het hele proces rondom de contracten efficiënter en effectiever verloopt. Meer inzicht in prestaties en wanneer een contract van een leverancier afloopt, verlengt of stop gezet moet worden. Dit geeft de organisatie een mogelijkheid om het contractmanagementproces te standaardiseren en te optimaliseren.

Download de whitepaper
Kom in deze whitepaper over contractmanagement nog meer te weten over de toegevoegde waarde van contractmanagementtools en of de organisatie klaar is voor dergelijke software. Daarnaast geeft de whitepaper diverse tips voor de selectie van een contractmanagementtool, de implementatie en het gebruik. Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download