Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

BAG-inspecties bevroren, maar Centric-gemeenten zitten goed

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu controleert dat via BAG-inspecties. Maar wat blijkt? De BAG-inspecties vormen in de huidige vorm toch niet zo’n goed toezichtinstrument.

Uit de evaluatie in opdracht van het ministerie bleek dat de inspecties ‘onvoldoende gericht zijn op de ondersteuning en verbetering van de BAG’ bij de bronhouder (doorgaans de gemeente zelf, soms ook een belastingsamenwerking). En: ‘het inspectie-instrumentarium richt zich niet direct op het verbeteren van de feitelijke registratie van die attributen die gebruikers het meest belangrijk vinden’. Daarnaast hebben lang niet alle bronhouders vorig jaar een initiële inspectie kunnen uitvoeren. Kortom, aan zowel het beheer als de inspecties valt nog het nodige te verbeteren.

Centric-gemeenten doen het goed
Alleen maar slecht nieuws dan? Nee, er zijn ook bronhouders die hun BAG-gegevens en -processen wel op orde hebben en de inspecties glansrijk doorstaan. Een overzicht van het scoreverloop van de inspecties laat zien dat opvallend veel van die gemeenten en belastingsamenwerkingen gebruikmaken van de BAG-oplossing van Centric, Key2BAG: zowel in absolute als in relatieve zin slagen Centric-bronhouders vaker voor de test dan bronhouders die andere BAG-applicaties gebruiken.

Uitsluitend gevalideerde mutaties naar de LV BAG
Wij zijn natuurlijk erg blij dat relatief veel van deze (grotere en kleinere) gemeenten en belastingsamenwerkingen hun zaken netjes op orde hebben. Goede BAG-software draagt daar zonder meer aan bij, onder andere via gebruiksvriendelijke invoerwizards voor de BAG-processen. Waarom dat beter werkt? Tijdens het invoeren valideert Key2BAG mutaties direct tegen de grondslagen van de BAG. Eventuele fouten zijn zo direct zichtbaar, zodat ze kunnen worden verbeterd. Pas daarna gaan de mutaties naar de Landelijke Voorziening BAG en binnen de organisatie via het datadistributiesysteem naar afnemers, zoals Burgerzaken en Belastingen.

De voordelen voor de bronhouder zijn evident: efficiënter beheer, minder fouten en de zekerheid van kwalitatief hoogwaardige BAG-gegevens, voor afnemers binnen en buiten de organisatie.

Besparen op uw BAG-beheer?
Meer weten over het beheer van Basisregistraties, de visie van Centric hierop en over oplossingen waarmee u tijd en moeite bespaart? Laat het mij weten via sander.meinders@centric.eu.