Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

AVG is van kracht, ben jij compliant?

Opfriscursus voor AVG-compliancy

25 mei 2018 ligt alweer meer dan een jaar achter ons. Toch zijn veel medewerkers de hectiek nog lang niet vergeten: maanden van vergaderen en uitzoekwerk, spoedcursussen op alle afdelingen en de stress of alles nu wel echt goed geregeld is. We werden overrompeld met checklists, grafiekjes, interviews met experts en stappenplannen. Maar ondanks de aandacht die AVG kreeg, blijft de AVG voor veel Nederlandse bedrijven een heikel punt. Geen paniek, ook nadat de verordening van kracht is kan je nog stappen maken om alsnog te voldoen aan de nieuwe privacywet. Zo vermijd je dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij jouw komt aankloppen.

Terug naar de basis

Van afspraken in onze Google-kalender tot onze medische gegevens bij onze huisarts: het wordt allemaal in de cloud bewaard en is daarom ook vatbaar voor datalekken. Organisaties zijn zich bewust van het gevaar op datalekken en kijken daarom kritisch naar het securitybeleid. De AVG dwingt ons om de privacyrechten van natuurlijke personen te respecteren en zorgvuldig met onze data om te gaan.

10 valkuilen die je maar beter ontwijkt

Ondanks de grote media-aandacht zijn er toch nog steeds een aantal onduidelijkheden en misvattingen over de GDPR. In deze whitepaper verzamelen we de 10 belangrijkste, 3 doen we alvast uit de doeken.

  1. Wij verwerken geen gegevens van consumenten: De GDPR is niet alleen voor B2B, de wet is ter bescherming van alle burgers.
  2. Onze organisatie heeft minder dan 250 medewerkers: GDPR is voor alle organisaties van toepassing.
  3. Wij vallen onder de AVG en niet onder de GDPR: AVG is niet een Nederlandse variant van de GDPR, AVG is de Nederlandse vertaling van de Engelse term General Data Protection Regulation (GDPR). De inhoud van de wet is identiek.

GDPR-magazine zet alles op een rij

Het magazine GDPR Houd regie over uw privacy verzamelt alle relevantie informatie over AVG-compliancy. Het vertelt meer over de basisprincipes van de AVG zodat je twijfels en verwarring achter je kan laten. Ontdek in deze whitepaper welke stappen jouw organisatie nog moeten nemen om AVG-klaar te zijn.

 

Download de whitepaper
Download