Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

AI vereist meer data-expertise

Besteed meer aandacht aan datakwaliteit

De fundamenten van AI zijn de algoritmes die complexe data in een snel tempo analyseren en omzetten in acties. Het succes van een AI-project is daarom nauw verbonden met de datageletterdheid binnen de organisatie. Wordt er te weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van de onderliggende data? Dan loopt de organisatie bijvoorbeeld het risico dat de AI-uitkomsten ongewild vooroordelen versterken. Een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de CIO is daarom het bevorderen van datageletterdheid binnen de organisatie.

Te weinig aandacht voor onderliggende data?

Het enthousiasme voor AI-projecten is groot bij bedrijven. Daardoor is de verleiding groot om je vooral te concentreren op het AI-deel van deze projecten. Toch mogen we niet vergeten dat algoritmes en de onderliggende data nauw verbonden zijn. Zonder data is er geen AI. Dus ondanks het enthousiasme voor AI moeten we eerst de datavaardigheid in de organisatie vergroten.

Aanbevelingen voor de CIO

Je wil ten alle tijden vermijden dat jouw organisatie in een slecht daglicht komt te staan omdat blijkt dat jouw algoritmes onbedoeld bepaalde klanten benadelen. Daarom is het belangrijk dat binnen de organisatie meer aandacht wordt besteed aan de onderliggende data. Gartner doet hierbij enkele aanbevelingen:

  • Bouw AI correct
  • Gebruik AI correct
  • Zorg dat AI correct blijft

Wil je graag weten hoe deze aanbevelingen CIO’s zullen helpen bij het verhogen van datageletterheid? Klik dan snel door naar dit onderzoeksrapport van Gartner en zorg voor meer focus op het doorgronden en begrijpen van jouw data.