Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Activity Based Costing

Meer inzicht in waardevolle activiteiten met ABC

Wat betekent Activity Based Costing (ABC)? Vrij vertaald betekent het kostprijsberekening op basis van activiteiten. Toch zit er meer achter. ABC is een initiatief om afdeling overstijgend data te verzamelen over de verschillende activiteiten die leiden tot een bepaald resultaat. De noodzaak voor ABC komt voort uit het besef dat normale kostberekeningen gebaseerd zijn op organisatiemodellen en niet op de activiteitenstroom. Hierdoor is er te weinig inzicht welke activiteiten geld opleveren en welke niet.

Uitwisseling data cruciaal

Met name doordat organisaties verzuild zijn geraakt is het inrichten van ABC complex geworden. Afdelingen binnen een organisatie kennen allen hun eigen systeem en vaak is dit systeem alleen bedoeld voor die specifieke afdeling. Daardoor vindt er weinig of helemaal geen uitwisseling van data plaats. Dit terwijl men toch wilt weten welke activiteiten hebben geleid tot een bepaald product of dienst. En wanneer men weet wat die verzameling aan activiteiten kost dan weet men ook wat het product of de dienst kost om te leveren.

Processen zijn de lijm

“Gelooft u in een gelukkig huwelijk tussen Business Process Management (BPM) en Business Intelligence (BI)?”

De oplossing kan worden gevonden in de processen van een organisatie. Processen zijn de lijm die alles bij elkaar houdt en door de intrede van Business Process Management Software is ook ABC weer terug. Door de processen in kaart te brengen, beheren en onderhouden kan men ook bepalen welke activiteiten waarde of juist geen waarde toevoegen.  En dat is nu precies hetgeen waar men op zoek naar is wanneer men bezig gaat met ABC.

Inzicht met Activity Based Costing

De whitepaper “Activity based costing” gaat in op hoe BPM en BI samen Activity Based Costing maken. Daarnaast leest u hoe ABC de organisatie inzicht geeft in de waarde van activiteiten.