Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

7 redenen om VDI af te bouwen

En het betere alternatief

De Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) biedt organisaties de mogelijkheid om medewerkers te laten inloggen op het bedrijfsnetwerk vanaf elke locatie, terwijl de IT-afdeling centraal de regie houdt. Toch zijn er verschillende redenen waarom VDI niet altijd ideaal is. Zo beperken lange ontwikkelcycli de mate en snelheid waarin innovaties worden doorgevoerd en brengt de benodigde servercapaciteit hoge kosten met zich mee. Dat zijn twee belangrijke redenen, maar er zijn er meer. In deze blog bespreken we de redenen, het alternatief en welke stappen gezet kunnen worden naar het betere alternatief.

De vele voordelen van VDI

Voorop gesteld: VDI biedt veel voordelen voor zowel gebruikers als de IT-organisatie. VDI is ideaal om overal te kunnen werken. Gebruikers kunnen zelf bepalen waar ze inloggen. Bovendien hebben ze altijd toegang tot dezelfde werkomgeving, die duidelijk is afgescheiden van privédata en applicaties.

Voor de IT-beheerorganisatie is VDI ook praktisch omdat deze controleerbaar, beheersbaar en relatief goed schaalbaar is. Er is maar één omgeving die centraal beheerd wordt. Dat maakt het eenvoudig om de continuïteit te waarborgen. IT-beheerders kunnen gebruikers snel helpen omdat de hele omgeving dezelfde is.

Ook qua security is VDI praktisch. IT-beheer bepaalt de autorisatie voor de gebruiker en er blijft geen informatie achter op het device van de gebruiker. Alles is opgeslagen op de centrale server. Veilig in een ‘secure bubble’.

Beperkingen

Genoeg voordelen dus. Toch heeft VDI ook een aantal nadelen. Nadelen die ertoe leiden dat binnen veel IT-teams er met zekere regelmaat discussies worden gevoerd om te stoppen met VDI of het af te bouwen. De meest gehoorde beperkingen zijn:

  1. Medewerkers ervaren VDI als traag
  2. Lange ontwikkelcycli beperken de mate en snelheid waarin innovaties worden doorgevoerd
  3. Werkt minder goed op smartphones & tablets
  4. Afspelen video is vaak een probleem
  5. Relatief duur vanwege benodigde servercapaciteit
  6. Online verbinding is cruciaal
  7. Gaat niet goed samen met cloud applicaties

De discussie over een alternatief voor VDI strandt vaak, omdat gebruikers in veel gevallen nog gebruikmaken van legacy applicaties. Via VDI functioneert dat goed. Wat velen echter niet weten, is dat dit ook prima op te lossen valt in een andere IT-structuur, waarbij tegelijkertijd ook mobiliteit en flexibiliteit kan worden aangeboden aan de gebruikers.

Legacy applicaties blijven gebruiken en extra voordelen

De betere oplossing die Rapid Circle voorziet voor VDI – waarbij ook rekening wordt gehouden met het blijven gebruiken van legacy applicaties – is een cloud werkplek op basis van Microsoft 365, Azure en virtualisatie oplossingen zoals Remote Desktop Services, System Center Configuration Manager, Windows Virtual Desktop of Citrix.

De oplossing is beter, omdat het naast de belangrijke virtualisatie functionaliteit verschillende andere voordelen biedt aan zowel de gebruiker als de IT-organisatie.

Medewerkers kunnen met een cloud werkplek op basis van Microsoft 365 en Azure meteen aan de slag op een device naar keuze en ze kunnen op elke locatie werken. Zelfs offline. Net als bij VDI hebben zij met een single sign-on toegang tot alle applicaties. Met als grote verschil dat ze nu meer flexibiliteit hebben om zelf applicaties toe te voegen en de werkplek naar eigen voorkeur in te richten.

Ook voor IT-beheer heeft een cloud werkplek veel voordelen. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan onderhoud en configuratie van werkplekken door onder andere automatische updates, upgrades en slim mobile device management. De Enterprise Mobility + Security suite zorgt voor centrale controle over autorisaties en veiligheid.

Met de licentiestructuur van Microsoft 365 kun je als organisatie eenvoudig op- en afschalen. De cloud omgeving en applicaties worden bovendien continu vernieuwd en ge-update. Dat spreidt niet alleen de kosten maar zorgt ook voor kortere ontwikkelcycli. Voor IT-beheer ontstaat zo meer ruimte om de business te ondersteunen en zich bezig te houden met innovatie.

Vooraf het doel en bijbehorende oplossingen bepalen

Voordat het afbouwen van VDI kan starten zijn er een aantal zaken die dienen te gebeuren. Zo moet er van tevoren bepaald worden wat er gaat gebeuren met legacy applicaties, file shares, printers en het overstappen op een nieuwe infrastructuur met rich clients. Dit zijn vaak redenen waarom organisaties niet willen overstappen. Voor al deze zaken zijn er echter prima oplossingen, die het gemak van de gebruiker en de IT-organisatie dienen. Deze behandelen we uitgebreid in de whitepaper Stappenplan voor het afbouwen van Virtual Desktop Infrastructure (VDI), te downloaden via onze zusterportal Kennisportal.

Afbouwen van VDI: wanneer interessant?

Om te beslissen of een overstap naar de cloud werkplek de juiste is, is het noodzakelijk om de behoeftes van de verschillende gebruikers te kennen. Dat kan per type medewerker verschillen. Voor sommige werkscenario’s werkt een cloud omgeving niet optimaal. Een dokter die van zaal naar zaal gaat en iedere keer opnieuw moet inloggen om het Elektronisch Patiëntendossier bij te werken, zal niet gebaat zijn bij een cloud omgeving. Toch kan het voor de organisatie als geheel wel beter zijn om over te stappen, vanwege kosten, flexibiliteit en minder benodigde IT-capaciteit. In dat geval is een hybride omgeving ook een oplossing.

Stappenplan voor de transitie: geen big bang

De eerste stap in de transitie naar een cloud werkplek is daarom de verschillende werkscenario’s van medewerkers in kaart te brengen. Waar hebben zij behoefte aan en waar ergeren zij zich aan? Het kan zijn dat er meerdere groepen werknemers moeten worden beschreven. Wij doen dit in persona’s. In de whitepaper gaan we hier uitgebreider op in.

Aan de hand van deze persona’s kan de gewenste infrastructuur (cloud only of hybride) en de nieuwe IT-strategie bepaals worden. De overgang naar de cloud is geen big bang. Deze kan geleidelijk plaatsvinden. Op die manier is de acceptatie door gebruikers groter en worden werkzaamheden minder verstoord.

In transitieprojecten hanteren wij 3 hoofdthema’s: de back-end, infrastructuur en optimalisatie. Binnen die thema’s doorlopen we een stappenplan. Zo is de uitfasering van VDI en de transitie naar de cloud een geplaveide weg die stapsgewijs genomen kan worden.

Ons advies: begin gewoon

Ons advies is: begin gewoon. Ga praten met verschillende partijen en bepaal je doel: wat wil je bereiken met de transitie naar de cloud? Lagere serverkosten, flexibiliteit voor de gebruikers, minder beslag op IT?

Meer weten over het afbouwen van VDI?

Om meer kennis op te doen over het uitfaseren van VDI leest u onze whitepaper Stappenplan voor het afbouwen van Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Daarnaast kunt u ook het webinar Waarom VDI uitfaseren eenvoudiger is dan je denkt bekijken.

Uw vraag met ons delen of contact opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek. kan natuurlijk ook.