Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

100 procent CRM succes boek

11 stappen naar een succesvolle CRM implementatie

Dit succes boek is geschreven met als doel om organisaties te helpen bij het beter plannen van een CRM implementatie. Door de focus op de gebruiker en de bedrijfsprocessen te leggen, is de kans van slagen zowel op korte als lange termijn vergroot. Dit succes boek kan fungeren als een draaiboek voor de CRM implementatie. Door middel van 11 praktische stappen, is de kans op succes groot. 

De drie CRM hoofdvragen die in dit succes boek worden beantwoord:

  1. Hoe bereidt u zich voor op implementatie?
  2. Waar richt u zich op tijdens implementatie?
  3. Waar besteedt u aandacht aan na de implementatie?

Om iets meer informatie te geven over deze praktische stappen gaan we in op de eerste hoofdvraag met de daarbij behorende stappen.

Hoe bereidt u zich voor op implementatie van de CRM oplossing?

Stap 1: Bepalen van de CRM doelstellingen.

Wat is de reden voor deze CRM implementatie? In het succes boek worden voorbeelden gegeven van mogelijke doelstellingen.

Stap 2: Definiëren van de processen die de organisatie wil implementeren en ondersteunen.

Veel bedrijven starten met relatiebeheer, activiteitenbeheer en verkoopkansen. In het succes boek worden enkele voorbeelden gegeven.

Stap 3: Het creëren van het juiste project team.

Hou in het achterhoofd dat een business project is met ondersteuning van technologie. Het succesboek geeft enkele voorbeelden van mogelijke rollen en verantwoordelijkheden in het CRM project team.

Stap 4: Bepaal welke gebruikers geraakt worden door dit CRM project.

Maak duidelijk door middel van een snelle enquête wat de mogelijke voor- en nadelen zijn van de CRM implementatie.

Download het Succesboek
Download geheel vrijblijvend het succes boek over het beter plannen van een CRM implementatie. Het succes boek gaat verder in op de bovenstaande hoofdvragen met de bijbehorende praktische stappen. Het hele succes boek wordt ondersteund met diverse voorbeelden, feiten en schema’s.