Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zorg op afstand met Skype for Business

Zorg verlenen aan chronisch zieken

Patiënten met een chronische ziekte zoals Diabetes, hartfalen of COPD moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. Tijdens deze periodieke bezoeken worden bloeddruk, hartslag, gewicht en glucose gemeten. Vaak blijkt alles in orde te zijn en was een bezoek overbodig geweest. Voor sommige patiënten is een bezoek zelfs zo intensief dat de arts de patiënt aan huis bezoekt. In een tijd van bezuinigingen in de zorg is dit zeer tijdrovend en kostbaar. Nu blijkt dat dit middels ondersteuning van de juiste ICT middelen veel efficiënter kan.

Zorg op afstand

Stel de patiënt kan de benodigde metingen thuis verrichten en deze middels een app of handmatige invoer doorgeven aan het ziekenhuis. Met deze gegevens krijgt de arts een goed beeld van de patiënt en kan pro-actief acteren als de metingen afwijken. Maar hoe een patiënt zich daadwerkelijk voelt dat kan niet worden gemeten. Daarvoor is wil de arts de patiënt zien. Dankzij beeldbellen kan dit nu op afstand zodat de zowel de arts als de patiënt op hun eigen locatie kunnen blijven. De arts stelt een aantal tijdslots ter beschikking aan de patiënt waaruit hij/zij een keuze kan maken. Vlak voor de afspraak meld de patiënt zich met zijn PC, tablet of telefoon aan en komt in een virtuele wachtkamer terecht. Zodra de arts klaar is voor de afspraak wordt de verbinding geactiveerd. Na afloop van het consult wordt de verbinding verbroken.

Skype voor bedrijven

Voordelen

Zorg op afstand heeft voor zowel de zorginstelling als voor de patiënt vele voordelen. Zorginstellingen kampen in de huidige situatie met forse bezuinigingen. Door zorg op afstand te verlenen krijgt de arts beter inzicht in de situatie van de patiënt en zijn aandoening. Daardoor is het minder frequent noodzakelijk om de patiënt voor een controle te zien. In plaats daarvan kan er een consult op afstand worden gepland. Dit levert de arts veel tijdwinst op. Voor de patiënt betekent dit minder reizen naar het ziekenhuis, en meer controle op de ziekte waardoor er accurater kan worden ingegrepen en complicaties kunnen worden voorkomen.

Beeldbellen met Skype for Business

Rapid Circle heeft een beeldapp ontwikkeld gebaseerd op Skype for Business van het Microsoft cloud platform. De app kent functionaliteiten zoals een virtuele wachtkamer, tonen van plaatjes en documenten gedurende het gesprek en geeft inzicht in spreekuren en beschikbaarheid van een arts of specialist. Er is veel aandacht besteed aan beveiliging en privacy. De verbinding wordt beveiligd opgezet en na het beëindigen van de verbinding kan de patiënt niet meer verbinding maken zonder een nieuwe afspraak te plannen. Grote voordeel is dat de patiënt middels de Skype for Business app in de appstore of via een webbrowser gebruik kan maken van de beeldbelapp. Licenties zijn hierdoor aan patiënt zijde niet nodig. De webapp werkt op alle ‘devices’ en platformen.

Bronnen:
https://www.gezondheidsnet.nl/specialisten/zorg-op-afstand
https://dutchitchannel.nl/576202/zorgorganisatie-pameijer-gebruikt-beeldbeloplossing-applicatie-van-skype-voor-bedrijven.html