Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zonder visie geen effectieve zorg-ICT

Er wordt nogal wat gevraagd van de zorg. Graag flink bezuinigen, maar wel betere zorg leveren. Kijk eens naar schaalvergroting, maar vergroot vooral de patiëntgerichtheid. Meer handen aan het bed, maar zorg wel dat die extra administratie in orde komt? Ict kan uitstekend ondersteunen bij het voldoen aan al die eisen en verwachtingen. Maar voordat een aantal ict-leveranciers uitgenodigd wordt voor de aanbesteding, zou je niet eerst even een pas op de plaats maken?


​De complexe uitdagingen waar instellingen in de zorg voor staan, vragen om een aanpak die de ict niet isoleert, maar integreert in de organisatorische processen. Visie en voorbereiding zijn cruciaal. Neem de visie en strategie van de instelling als uitgangspunt en inventariseer gebruikerswensen, kijk goed naar patiëntbehoefte en betrek ketenpartners. Niet de toestand van vandaag is het startpunt, maar het toekomstbeeld op middellange termijn. Waar willen we over vijf jaar staan, wat willen we dan kunnen? En maak dan pas de vertaling naar oplossingen. Oplossingen zijn het probleem niet namelijk.


Alles kan, maar wat wil je eigenlijk?

Er is zoveel mogelijk op dit moment. Zorgverleners kunnen volledig mobiel werken, ze kunnen op een veilige manier anytime, anyplace en met any device patiëntgegevens inzien en aanvullen en samenwerken met collega’s. Patiënten kunnen via een portal online hun eigen dossier inzien en afspraken maken. Een zorgportaal kan de verbinding vormen tussen zorgverlener en patiënt, tussen zorgverlener en externe specialist. Mobiele apps en cloudoplossingen kunnen zorgprocessen ondersteunen en verbeteren. Het is allemaal mogelijk en het wordt ook allemaal al toegepast in Nederlandse zorginstellingen. Maar wat er mogelijk is, is iets anders dan: wat willen we bereiken.


Vooral geen technisch feestje

Dit is een pleidooi voor een strategische invulling van de ict in zorginstellingen. Maak het onderdeel van de overkoepelende visie en strategie en laat het vooral geen technisch feestje zijn. Het is de kunst om de bedrijfsstrategie en ict in samenhang te ontwikkelen. Dat vergt iets meer voorbereiding en het kan betekenen dat de conclusie is, dat alles op zijn kop gaat. Maar als dat het uitvloeisel is van een breed gedragen visie, dan is dat altijd beter dan ad-hoc ict-middelen in te zetten vanwege een urgent probleem of nieuwe richtlijn. De uitdagingen in de zorg zijn te groot, te complex en te belangrijk om lapmiddelen in te zetten.


Marcel Lucker

Directeur Sales & Marketing