Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen verzamelt gegevens met MeetApp

Efficiënt zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens verzamelen en aanleveren

Ieder jaar zijn de VVT- (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) organisaties in Nederland verplicht om zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens aan te leveren in het kader van het Programma Zichtbare Zorg van het ministerie van VWS. In de meeste gevallen worden de daarvoor benodigde gegevens tijdens deze ‘meetweek’ handmatig op papier verzameld, waarna ze overgetypt moeten worden in een webportaal. Een tijdrovende en foutgevoelige klus die door zorgmedewerkers vaak  als inefficiënt en vervelend wordt ervaren.

Woonzorg West Zeeuws- Vlaanderen heeft gekozen voor een effectievere en betere aanpak. Begin 2012 gingen de medewerkers van Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen gewapend met een tablet en de door ZenuwCentrum partner Cegeka ontwikkelde Meetweek App op stap om de benodigde informatie te verzamelen. Het was een doorslaand succes. Lees erover in deze praktijkcase.

 

 

Download de whitepaper
Download