Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Uitgangspunten bij het bepalen van de visie

Stap 1: Visie Bepalen

Sensus-methode biedt alle mogelijkheden voor onder andere certificering, efficiencyverbetering, het vergroten van de klantgerichtheid en  het stimuleren van procesgericht denken binnen een organisatie. Bedrijfsmanagement speelt hierbij eveneens een belangrijke rol.

Voor het bepalen van de visie worden drie uitgangspunten gehanteerd:

  1. Stel de klant centraal
  2. Organiseer procesgericht in plaats van afdelingsgericht
  3. Ken taken en verantwoordelijkheden toe

Sommige zaken in procesmanagement zijn echter zó vanzelfsprekend geworden, dat we ze niet meer zien. Hou de valkuilen dus goed in de gaten.

Lees nu deel 1 uit de serie whitepapers van Sensus- methode waarin de drie uitgangspunten worden uitgelegd. Daarnaast worden de diverse valkuilen besproken.