Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Sandjai Bhulai benoemd tot hoogleraar Business Analytics

De VU benoemt per 1 september Sandjai Bhulai tot hoogleraar Business Analytics aan de afdeling Wiskunde aan de Faculteit der Exacte Wetenschappen.

De centrale focus van Bhulai’s onderzoek ligt op het mathematisch proces om data naar actiegerichte inzichten te vertalen om zo betere beslissingen te kunnen nemen. Data zijn een waardevol middel: wanneer deze informatie meegenomen wordt in de onderliggende wiskundige modellen, leidt dit tot betere beslissingen. Dit introduceert echter nieuwe uitdagingen en huidige modellen komen terug met hogere complexiteit met computationele problemen als gevolg: de vloek van dimensionaliteit. Een model voor het voorspellen in welk huis wordt ingebroken, bijvoorbeeld, bevat meerdere dimensies: behalve de positie ook zaken als de waarde van het huis, de afstand tot de snelweg, het bouwjaar en dergelijke. Hiermee creëer je 20-dimensionale ruimtes of hoger.

Bhulai ontwikkelt nieuwe wiskundige technieken om deze vloek tegen te gaan, om de grenzen van bestaande technieken op te rekken, en nieuwe stochastische modellen te bouwen om complexe bedrijfsproblemen op te lossen. 

Bhulai’s onderzoek bevindt zich op het grensvlak van wiskunde, informatica, en operations management. Hij combineert technieken uit de operations research, statistiek en de kunstmatige intelligentie. De methoden zijn toepasbaar op een breed scala aan bedrijfsdomeinen. Huidige projecten waar hij aan werkt betreffen onder meer de predictive human resource analytics, social media analytics, dynamisch prijzen, optimalisatie van noodhulpdiensten, en planning in telecommunicatie systemen. Bhulai zal daarnaast ook onderwijs verzorgen op het gebied van business analytics, stochastische optimalisatie en predictive analytics voor zowel studenten als voor bedrijfsprofessionals. Een van zijn doelen is om het bedrijfsleven te koppelen aan de academische wereld door het opzetten van high-impact multidisciplinair onderzoek en onderwijsprogramma’s. 

Sandjai Bhulai (1976) studeerde “Wiskunde” en “Bedrijfswiskunde en Informatica”, waarna hij promoveerde op Markov beslissingstheorie voor het sturen van complexe, hoog-dimensionale systemen. Hij zette zijn onderzoek voort bij Lucent Technologies, Bell Laboratories in de VS als NWO Talent Stipendium onderzoeker. Bhulai is medeoprichter van de Amsterdam Center for Business Analytics (www.acba.nl) en hij is medeoprichter van het postgraduate programma Business Analytics / Data Science. Zijn passie voor onderzoek vindt ook neerslag in zijn onderwijs waarvoor hij in 2006/2007 de FEW onderwijsprijs en de VU onderwijsprijs kreeg voor beste docent van de faculteit en de universiteit.