Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Proces verbeteren met een BPM-pakket

Waar moet een goed BPM-pakket aan voldoen?

Vraag aan 10 verschillende verkopers wat Business Process Management (BPM) is of wat BPM-pakketten zijn en u krijgt waarschijnlijk 10 keer een heel ander antwoord. Organisaties hebben dan ook hulp nodig om orde te scheppen in de chaos en de juiste keuze te maken. Kort gezegd is zo’n pakket het antwoord op workflow engines die eind jaren ’90 werden ingezet om processen te verbeteren. Lees hier waar een goed BPM-pakket aan moet voldoen.

Processen verbeteren eind jaren ’90

In  het laatste decennium van de vorige eeuw werd er door het management al aan optimalisering van de interne processen gedaan. In die tijd waren managers nog niet zo tech-savvy als nu. Workflow oplossingen uit deze tijd bestonden vooral uit een engine. Dit is een softwarepakket dat een organisatie begeleidt door alle stappen binnen een proces. Hierbij waren eigen talen ontwikkeld en organisaties kregen meer inzicht en begrip van gemaakte kosten.

Manko’s van workflow-engines

Er zaten wel een paar nadelen aan workflow-engines, namelijk:

  1. De talen waren nieuw en gefragmenteerd: voor elke oplossing was een eigen taal. Werd een taal populair, dan ontstond daarmee ook een gebrek aan personeel dat deze beheerste.
  2. Workflow-engines richtten zich alleen op het workflow patroon en deeltaken van elke willekeurige procesoplossing. Overige onderdelen werden niet behandeld.

Waarom BPM?

Als reactie op deze tekortkomingen van workflow-engines, is BPM is ontwikkeld om processen te verbeteren. Een BPM-pakket bestaat uit verschillende technologieën én een workflow. Met meer toegankelijke interfaces kunnen meerdere medewerkers uit verschillende disciplines gemakkelijk met elkaar samenwerken.

Waar moet een goed BPM-pakket aan voldoen?

  1. Het zo makkelijk mogelijk maken voor alle betrokkenen om het proces te begrijpen en om samen tot verbetering te komen.
  2. Het zo makkelijk mogelijk maken om technologie meer invloed te geven in die delen van het proces waar technologie waarde kan toevoegen.

Om deze doelen te bereiken wordt gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende technologieën. In deze whitepaper leest u precies welke dat zijn en hoe die uw organisatie vooruit helpen. Daarnaast leest u alles over de functionaliteiten van een goed BPM-pakket.

 

Download de whitepaper
Download